Monthly Archives: november 2015

Rustenburg-Oostbroek van 1980 tot 1990

De prille jaren van de Bewonersorganisatie Rustenburg-Oostbroek   Het wijkberaad Je hoort bewoners wel eens zeggen dat de wijk met sprongen achteruit gaat. Meestal...   Lees meer

Rustenburg-Oostbroek van 1970 tot 1980

In 1973 brak de oliecrisis uit. De Arabische wereld was niet blij met onze steun aan Israël en verhoogde de olieprijs met 70%. Deze...   Lees meer

Rustenburg-Oostbroek van 1960 tot 1970

De wederopbouw werd afgesloten, al bleef de woningnood nog schijnend. In Nederland kwam een einde aan de geleide loonpolitiek, en de ene loongolf volgde...   Lees meer

Rustenburg-Oostbroek van 1950 tot 1960

Nederland in de jaren 50 Na de Tweede Wereldoorlog kwam eerst een periode van herstel. Het land moest weer worden opgebouwd, hetgeen lukte met...   Lees meer

Rustenburg-Oostbroek van 1940 tot 1950

Hieronder vindt u het verhaal van ‘Ab’ over de bezettingstijd. Dit stukje is overgenomen uit het boek ‘Rustenburg-Oostbroek / Wijk in beweging’, geschreven door...   Lees meer

Rustenburg-Oostbroek van 1920-1940

Het stratenplan van de wijk Rustenburg-Oostbroek is gebaseerd op een ontwerp van bouwmeester H.P. Berlage uit 1908. Het oorspronkelijke ‘Uitbreidingsplan voor Rustenburg-Oostbroek’ van Berlage...   Lees meer

Verslag Werkgroep Herbestemming Teresiakerk

Beste buurtgenoten, zoals menigeen al weet, zijn er al een tijdje plannen voor de herontwikkeling van de Teresiakerk op de hoek Dierenselaan/Apeldoornselaan. Ik heb...   Lees meer