+8 - 3  by /0 comments

Rustenburg-Oostbroek van 1920-1940

Het stratenplan van de wijk Rustenburg-Oostbroek is gebaseerd op een ontwerp van bouwmeester H.P. Berlage uit 1908. Het oorspronkelijke ‘Uitbreidingsplan voor Rustenburg-Oostbroek’ van Berlage is diverse malen aangepast. Berlage ontwierp een arbeiderswijk met veel groen tussen de bebouwing, maar uiteindelijk werd de wijk bestemd voor “kleinen middenstand en gegoede arbeiders”. De wijk is dicht bebouwd, met op enkele plaatsen groenvoorzieningen. Bij de bouw ging de gemeente ervan uit dat het Zuiderpark zo dichtbij lag, dat meer groen onnodig was.

De gemeente gaf de grond in erfpacht aan de firma NV Rustenburg, die verantwoordelijk was voor de bouw. Deze firma gaf weer aan diverse architecten opdracht om ontwerpen te maken voor de wijkbebouwing. Wel had de gemeente eisen gesteld aan het oppervlak (nogal zuinig!) en de voorgevel van de woningen. Zo ontstonden woonblokken met drie woonlagen, op enkele straten na. Zo heeft bijvoorbeeld de Ellekomstraat twee woonlagen.
De wijk is gebouwd in de stijl van de nieuwe Haagse school. Mensen die de wijk niet goed kennen, zeggen vaak dat alle huizen er hetzelfde uitzien. Maar kijk eens goed en je ziet dat elk huizenblok in detail verschilt van een aangrenzend blok, vooral in de vormgeving van de portieken en het gebruikte glas-in-lood.

Bron: “Schoone Eenheid – Stedenbouw en architectuur van de nieuwe Haagse school” door Marcel Teunissen – uitgever De Nieuwe Haagsche, 2008

ZP-007-Z
« van 15 »

+ 8 - 3

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *