+3 - 0  by /0 comments

Rustenburg-Oostbroek van 1950 tot 1960

Nederland in de jaren 50

Na de Tweede Wereldoorlog kwam eerst een periode van herstel. Het land moest weer worden opgebouwd, hetgeen lukte met hulp uit onder andere de Verenigde Staten in de vorm van het Marshallplan. De mensen die ongeschonden dan wel geschonden uit de oorlog gekomen waren, begonnen de toekomst weer met optimisme tegemoet te zien. Dit uitte zich onder andere in een geboortegolf. Nederland was overbevolkt met 12 miljoen mensen en dus subsidieerde de regering iedereen die wilde emigreren naar Canada, Australië of Zuid-Afrika.

Met de moed der wanhoop stortte men zich op hard werken en zuinig zijn. Het gevoel allemaal mee te werken aan de wederopbouw leidde tot een grote saamhorigheid en de Nederlanders waren bereid hard te werken voor weinig loon. Dit leidde tot een snelle daling van de werkloosheid. Langzaam groeide het besef dat het economisch herstel een feit was; sterker, de verkregen welvaart leek permanent. Aan het einde van de jaren vijftig was Nederland hard op weg een rijk land te worden.

 

Bron: Wikipedia, de vrije encyclopedie

Spakenburgsestraat
Spakenburgsestraat (uit het fotoalbum van familie Van der Geest)
« van 4 »

+ 3 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *