+0 - 0  by /0 comments

Rustenburg-Oostbroek van 1980 tot 1990

De prille jaren van de Bewonersorganisatie Rustenburg-Oostbroek

 

Het wijkberaad

Je hoort bewoners wel eens zeggen dat de wijk met sprongen achteruit gaat. Meestal weet men dan niet precies aan te geven wat er scheef gaat en dus ook niet wat eraan gedaan zou kunnen worden. Het is een gevoel, een sfeerverandering.

Soms zijn er ook aanwijsbare ‘scheefheden’. Om er een paar te noemen: stoepen die onbegaanbaar zijn door de daarop geparkeerde auto’s; huizen die niet meer aangepast zijn aan moderne eisen; plantsoenen die er slecht uitzien of dreigen te verdwijnen door de parkeerdruk; kinderen die niet meer veilig op straat kunnen spelen; jongeren die geen goede aangepaste voorzieningen hebben; ouderen die zich onveilig voelen; en zo kan je doorgaan.

In 1975 werden deze dingen in een openbare wijkbijeenkomst door bewoners opgesomd. Enkele bewoners besloten toen om er wat aan te gaan doen: het Wijkberaad werd in juni 1976 opgericht.

Heit Wijkberaad stelde zich ten doel om straat- of buurtbewoners te helpen om veranderingen in de woonomgeving mogelijk te maken. Zij gingen dus niet uitmaken wat er moest gebeuren, dat deden de buurtbewoners zelf wel. Zij zorgden – met steun van een opbouwwerker – dat de bewoners bij elkaar konden komen, wezen hen de weg naar allerlei instanties, zorgden voor de nodige informatie en hielpen waar ze konden.

Zo zijn er in de loop van de jaren veel dingen veranderd.

Bron: brochure van de Wijkraad, 1988

Het Pandje

De Wijkraad ging op zoek naar kantoor- en vergaderruimte. In april 1978 werd de wijkwerkwinkel ‘het Pandje’ aan de Apeldoornselaan officieel geopend. Al snel was het pand te klein voor alles wat men wilde doen. Het moest werkruimte bieden aan de opbouwwerker, de wijkcontactambtenaar, de bejaardenconsulent, de maatschappelijk werker, de rayonagent, enzovoorts, tot zelfs een pedicure. Gelukkig kwam de winkel naast het Pandje vrij, zodat deze gehuurd kon worden. In april 1980 werden de samengevoegde delen van het Pandje geopend.

De Bewonersorganisatie

Het was in belang van de gemeente Den Haag om een aanspreekpunt te hebben in Rustenburg-Oostbroek. De gemeente subsidieerde bijvoorbeeld al de kosten van het Pandje (huur, gas, licht en water).

Uiteindelijk besloot de gemeente in overleg met de Wijkraad om een stichting op te richten. Deze stichting kwam er uiteindelijk in 1989 met de naam Bewonersorganisatie Rustenburg-Oostbroek.

Terletstraat/Schaarsbergenstraat
Terletstraat/Schaarsbergenstraat
« van 6 »

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *