+0 - 0  by /0 comments

Bericht van het BORO bestuur

Allereerst willen we alle bewoners van Rustenburg-Oostbroek veel gezondheid toewensen en dat we deze periode van het Corona virus ordelijk en in goede harmonie met elkaar doormaken. Ook wij zullen grote bijeenkomsten niet door laten gaan en alle voorschriften in acht nemen. Niet alleen de activiteiten in maart zijn afgelast, maar ook de geplande activiteiten van april en mei. Dat betekent dat de kinderdisco van 27 maart en de High Tea van 2 mei vervallen. We volgen de berichtgeving van het RIVM. Het kantoor van BORO blijft open maar we vragen jullie zoveel mogelijk via de mail (info@stgboro.nl) en de telefoon informatie in te winnen. Voor alle informatie over het virus kunnen jullie terecht bij het RIVM of de GGD. Zie https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus.

Wij zullen er zijn voor iedereen die vanuit zijn huis even met iemand wil praten. Je kunt ons bellen of een belverzoek achterlaten. Onze vrijwilligers zullen u terugbellen en u even bijpraten over wat de buurt bezig houdt. Kijk vooral ook in ons Buurtkompas voor alle diensten en organisaties die onze wijk rijk is voor het vinden van de juiste antwoorden op uw vragen. Houd onze facebook site’s BORO en Oog voor de Wijk en onze website www.oogvoordewijk.nl goed in de gaten voor nieuws en updates van de activiteiten die wij organiseren of juist moeten uitstellen als de gezondheid van onze bewoners daar om vraagt.

We gaan gewoon door En op veel vlakken gaan we als nuchtere Rustenburg-Oostbroekers ook gewoon door met de dagelijkse gang van zaken. Een actuele kwestie is bijvoorbeeld de staat van twee kerken in onze wijk. De Valkenboskerk en de Theresiakerk staan mogelijk weer maanden of jaren leeg als er geen oplossing komt. Met name de nieuwe bestemming voor de Theresiakerk heeft, zoals we in de krant uitgebreid beschrijven, een rumoerige tijd achter de rug en het einde lijkt nog niet in zicht. Het bestuur zal zich samen met betrokken bewoners meer inzetten voor een oplossing die lange leegstand voorkomt. Deze plek in onze wijk verdient een passende oplossing die in korte tijd gerealiseerd moet worden. We hebben nu al 13 jaar een lege kerk staan.

Midzomerfestival gaat niet door Helaas krijgt het succesvolle Midzomer Festival van vorig jaar dit jaar geen vervolg. Het is voor onze kleine organisatie iets te veel om te organiseren. Het aantal vrijwilligers dat nodig is voor de voorbereiding, is best groot en die kunnen we helaas niet vinden. Daarom hebben we besloten het festival een jaartje op te schuiven.

Er is gelukkig wel genoeg te beleven voor onze buurtbewoners. Dit jaar concentreren we ons op een paar van onze vaste activiteiten en het ondersteunen van de initiatieven die er vanuit de buurt komen. Neem gerust contact op voor advies en het aanvragen van subsidies voor alles wat je in de buurt wilt organiseren.

Samen zetten we onze schouders eronder.

Voorzitter BORO,

August Solcer

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *