+0 - 0

Buurt Interventie Team

Niet zeuren, maar melden: het Buurt Interventie Team

Het Buurt Interventie Team (BIT) Rustenburg-Oostbroek bestaat sinds 2011 en bestaat uit 22 vrijwillig(st)ers. Zij zijn de ogen en oren van onze wijk en onze buur-wijk Leyenburg.

Elke donderdagavond lopen zij van 20.00 tot 22.00 uur door de wijk. Soms met z’n tweeën (bijvoorbeeld op de fiets) of lopend met z’n drieën (in verband met de veiligheid). Zij dragen dan een hesje met het opschrift ‘BIT-Buurt Interventie Team’. Omdat zij zichtbaar/herkenbaar op straat lopen, voorkomt hun aanwezigheid ook ongewenst gedrag.

De teams letten op kapotte straatlantarens en portiekverlichting. Ze kijken of de parkeerautomaten goed werken. Ze spreken mensen aan die, kennelijk zonder doel, op straat rondhangen.

In 2015 hebben zij 2000 meldingen doorgegeven aan hun coördinator Ruud Huismans. Hij geeft de meldingen door aan de betreffende diensten van de gemeente/politie. Alle meldingen krijgen van de gemeente een code, zodat de coördinator kan volgen of de gemeente/politie ook daadwerkelijk iets met de melding heeft gedaan. Een reactie kan lang duren, soms maanden. Dan herinnert de coördinator de gemeente/politie aan de melding en geeft aan hoe urgent de melding was/is. Bijna 85% van alle meldingen wordt uiteindelijk opgelost. Door de directe relatie van het BIT met de gemeente/politie én het volgsysteem hebben problemen dus een grote(re) kans om aangepakt te worden. U kunt ook zelf een melding doen via de BIT via bitescamp@gmail.com of telefoonnummer 06-13122976 op donderdagavond.

Het BIT zit te springen om meer vrijwillig(st)ers: het werkgebied is erg groot. Belangstellenden kunnen altijd een keer meelopen. Ze krijgen ook een korte training, bijvoorbeeld hoe je mensen moet aanspreken op hun gedrag.

Tot nu toe loopt het BIT dus elke donderdagavond (ook koopavond) rond. Meestal zal het dan al donker zijn, dus valt de aandacht het meest op dingen als verlichting en rondhangende mensen. Het BIT zou daarom ook wel een groep vrijwilligers willen hebben, die liever overdag beschikbaar zijn. Er kan natuurlijk overdag meer aandacht besteed worden aan de belangrijkste ergernissen in onze wijk: hondenpoep, zwerfvuil, weggooien van brood en bijplaatsingen bij ORAC’s. Deze vrijwilligers kunnen gepensioneerden zijn of mensen die werkloos zijn. Maar ook mensen, die toch hun hond uit moeten laten of vaak een ommetje in de wijk maken, kunnen een vrijwillige taak op zich nemen.

Toezicht en meldingen zijn belangrijk voor gemeentediensten en politie om hun werk te kunnen doen. Aan wat zij niet weten, kunnen zij ook niets doen. Het motto moet dan ook zijn: niet zeuren, maar melden. Dan heeft u recht om te klagen, als er niets met uw klachten gebeurt.

Categories: Wijkorganisatie

Weesperstraat 87, 2574 VS Den Haag

Get Directions+ 0 - 0