95 jaar Rustenburg-Oostbroek

Rustenburg-Oostbroek 1990 tot heden

1990 tot heden – Jaren van bewonersverzet Begin 1990 kwam de gemeente met een Plan van Aanpak van de Naoorlogse Wijken. Volgens de gemeente hoorde Rustenburg-Oostbroek daar ook bij, hoewel onze woningen voor de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd. Er ontstond verzet tegen deze aanpak omdat bleek dat alleen eigenaar/verhuurders subsidie...   Lees meer

Rustenburg-Oostbroek van 1980 tot 1990

De prille jaren van de Bewonersorganisatie Rustenburg-Oostbroek   Het wijkberaad Je hoort bewoners wel eens zeggen dat de wijk met sprongen achteruit gaat. Meestal weet men dan niet precies aan te geven wat er scheef gaat en dus ook niet wat eraan gedaan zou kunnen worden. Het is een gevoel,...   Lees meer

Rustenburg-Oostbroek van 1970 tot 1980

In 1973 brak de oliecrisis uit. De Arabische wereld was niet blij met onze steun aan Israël en verhoogde de olieprijs met 70%. Deze maatregel had grote gevolgen voor Nederland: stagnerende economie, stijgende werkloosheid, oplopende overheidstekorten en massale stakingen. Het kabinet Den Uyl voerde de autoloze zondag in om het...   Lees meer

Rustenburg-Oostbroek van 1960 tot 1970

De wederopbouw werd afgesloten, al bleef de woningnood nog schijnend. In Nederland kwam een einde aan de geleide loonpolitiek, en de ene loongolf volgde op de andere. Geleidelijk aan deden koelkast, wasmachine, telefoon, televisie en auto hun intrede in de huishoudens en het straatbeeld. De vrije zaterdag werd ingevoerd. Door...   Lees meer

Rustenburg-Oostbroek van 1950 tot 1960

Nederland in de jaren 50 Na de Tweede Wereldoorlog kwam eerst een periode van herstel. Het land moest weer worden opgebouwd, hetgeen lukte met hulp uit onder andere de Verenigde Staten in de vorm van het Marshallplan. De mensen die ongeschonden dan wel geschonden uit de oorlog gekomen waren, begonnen...   Lees meer

Rustenburg-Oostbroek van 1940 tot 1950

Hieronder vindt u het verhaal van ‘Ab’ over de bezettingstijd. Dit stukje is overgenomen uit het boek ‘Rustenburg-Oostbroek / Wijk in beweging’, geschreven door Bert van Hoek, juni 2005. Geleidelijk aan kregen ze steeds meer hinder van de Duitse bezetting, daar in de Zuiderparkbuurt. Vaak loeiden de sirenes voor luchtalarm,...   Lees meer

Rustenburg-Oostbroek van 1920-1940

Het stratenplan van de wijk Rustenburg-Oostbroek is gebaseerd op een ontwerp van bouwmeester H.P. Berlage uit 1908. Het oorspronkelijke ‘Uitbreidingsplan voor Rustenburg-Oostbroek’ van Berlage is diverse malen aangepast. Berlage ontwierp een arbeiderswijk met veel groen tussen de bebouwing, maar uiteindelijk werd de wijk bestemd voor “kleinen middenstand en gegoede arbeiders”....   Lees meer

Rustenburg-Oostbroek tot 1920

Rustenburg was een fraai buitengoed (hofstede), gelegen in Haagambacht, dat wil zeggen het gebied tussen het eigenlijke ‘s-Gravenhage der 16e en 17e eeuw en Eik en Duinen, dat tot Loosduinen behoorde. De hofstede was bereikbaar via een bruggetje over de Loosduinsevaart. Uitbreiding Eskamppolder Het ontstaan van de hofstede Oostbroek was...   Lees meer

95 jaar Rustenburg-Oostbroek

U denkt misschien: “95 jaar? Waarom wachten ze niet tot de wijk 100 jaar bestaat?”. Nou, de kans is groot dat onze wijkkrant dan niet meer bestaat. Vandaar dat onze redactie besloot dat we het 95-jarig bestaan van Rustenburg-Oostbroek vieren met een serie artikelen over onze wijk door de jaren...   Lees meer