+0 - 0  by /0 comments

27 september – 4 oktober: Haagse vaccinatieweek

In Den Haag hebben net als in andere grote steden minder kinderen de prikken van het Rijksvaccinatieprogramma gehaald dan in de rest van Nederland. Met het Rijksvaccinatieprogramma kan ieder kind van 0 tot 18 jaar gratis prikken krijgen zodat ze geen ernstige ziektes krijgen als kinkhoest, mazelen, polio of de pneumokokkenziekte. We vinden het belangrijk dat meer kinderen een prik halen. Daarom organiseert
CJG Den Haag onder andere de Haagse vaccinatieweek. In deze week
zijn er allerlei activiteiten. Meer informatie krijgt u in september.

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *