+0 - 0  by /0 comments

Besmettingen nemen nog steeds toe: houd je aan de maatregelen

Gisteren is het Regionaal Beleidsteam (RBT) van de Veiligheidsregio Haaglanden (digitaal) bijeen geweest. Het RBT spreekt regelmatig over het aantal coronabesmettingen in de regio Haaglanden. Deze blijven toenemen in de regio Haaglanden. Het totaal aantal mensen dat positief werd getest op corona in de regio was afgelopen week (week 40) meer dan 2500. Door de toename van coronapatiënten in de ziekenhuizen komt de reguliere, planbare zorg onder druk.

Plaatsvervangend voorzitter van de VRH, Marja van Bijsterveldt: “De situatie in de regio is echt ernstig. Daarom vragen we u nogmaals en dringend om u aan de maatregelen te houden en te helpen deze crisis onder controle te krijgen.”

Daarbij blijft het van dus van belang om de anderhalve meter afstand houden, drukte te vermijden, regelmatig handen wassen en in de elleboog niezen. Werk thuis, tenzij dat echt niet anders kan. Blijf thuis bij klachten en laat je dan testen.

Ook geldt het dringende advies in alle voor het publiek toegankelijke binnenruimten een mondkapje te dragen. Dit advies geldt ook voor mensen die een contactberoep hebben.

Extra laboratoriumcapaciteit
Om zoveel mogelijk tests te kunnen verwerken is laboratoriumcapaciteit nodig. De afgelopen tijd was deze capaciteit een knelpunt. Door meer labcapaciteit te krijgen heeft de regio Haaglanden sinds deze week de mogelijkheid om 800 extra tests per dag te kunnen verwerken, wat enige verlichting biedt. Maandag 5 oktober werd een nieuwe teststraat in Zoetermeer geopend. Op dit moment wordt onderzocht waar en wanneer weer een volgende testlocatie in de regio Haaglanden kan worden geopend.

Eet- en drinkgelegenheden bij sportgelegenheden
De landelijke lijn is dat horeca bij of in sportgelegenheden gesloten is. Dit geldt ook voor eet- en drinkgelegenheden in een multifunctioneel gebouw zoals een conferentiecentrum met restaurant en sportvoorzieningen of een restaurant op een golfbaan waar ook niet-leden komen. Het RBT bevestigde de eerder ingezette lijn uit de aanwijzing van de Minister van VWS: alle horeca moet dicht in een pand waar ook een sportgelegenheid is. In de Noodverordening staat dat het verboden is om bij of in sport- en fitnessgelegenheden een eet- en drinkgelegenheid of een daarbij behorend buitenterras geopend te houden voor publiek.

Sinds eind maart gelden er in Nederland aangescherpte richtlijnen voor de beheersing van het corona virus waarvoor de handhaving belegd is bij de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s. De voorzitter neemt zijn besluiten zoveel mogelijk na overleg met de burgemeesters van de overige acht gemeenten binnen de veiligheidsregio Haaglanden (zie: vrh.nl), alsmede de leiding van de hulpdiensten (GHOR/GGD, Politie, Brandweer) en de hoofdofficier van Justitie van het OM. Tezamen vormen zij het Regionaal Beleidsteam (RBT).

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *