+0 - 0  by /0 comments

Meer maatregelen corona voor regio Haaglanden

Onder meer in de regio Haaglanden raken steeds meer mensen besmet met het coronavirus. Het rijk heeft daarom vrijdagavond 18 september aangekondigd dat er nieuwe maatregelen worden genomen in zes veiligheidsregio’s, waaronder Haaglanden, zodat minder mensen besmet raken.

De Rijksoverheid heeft specifieke maatregelen aangekondigd in de veiligheidsregio’s waar de besmettingen snel toenemen. Deze maatregelen gelden ook voor de regio Haaglanden. De inlooptijd in de horeca is tot 12 uur ’s nachts en dan moet ook de muziek in de horecagelegenheid uit. Om 01.00 uur ’s nachts moeten alle horecagelegenheden sluiten. Ook komt er een verbod op gezelschappen van meer dan 50 personen binnen en gaat er een meldplicht gelden voor samenkomsten van meer dan 50 personen.

De basisregels blijven onveranderd van kracht: anderhalve meter afstand houden, regelmatig handen wassen en in de elleboog niezen. Als je klachten hebt, laat je dan testen en werk zoveel mogelijk thuis.

Extra maatregelen in de Veiligheidsregio Haaglanden

Naast de maatregelen die worden genomen met aanwijzing van het Rijk en die worden vastgelegd in een Noodverordening, neemt de regio Haaglanden nog een aantal aanvullende maatregelen om het virus onder controle te krijgen. Het uitgangspunt daarbij is dat er de komende tijd extra aandacht wordt gevraagd om de coronamaatregelen echt te blijven naleven. Dit geldt voor thuis en in het openbare leven, zoals in winkels, in de horeca en op feestlocaties. Daarom in de eerste plaats een dringend beroep op alle inwoners om verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de maatregelen te houden.

Het blijft van groot belang dat mensen vaak handen wassen en hun handen desinfecteren bij binnenkomst in een gebouw. Daarnaast vraagt de veiligheidsregio ondernemers maatregelen te verscherpen waar nodig. Zo is het van belang om de eerder ingestelde looproutes goed te handhaven en waar nodig te verduidelijken, om gezondheidschecks áltijd uit te voeren, om bezoekers tot het gestelde maximum te beperken en om bezoekers van horeca altijd te registreren.

Verder neemt de veiligheidsregio de volgende maatregelen:

  • Kwetsbare groepen worden extra beschermd
  • De komende tijd worden venstertijden ingesteld voor deze groepen bij overheidslocaties, zoals bibliotheken, zwembaden en stadsdeelkantoren. De veiligheidsregio vraagt aan organisaties en bedrijven dit ook te doen.
  • Er komt meer communicatie gericht op doelgroepen waar besmettingen plaatsvinden, zoals jongeren en studenten
  • Zo wordt er gesproken met universiteiten, hogescholen en studenten(sport)verenigingen. De doelgroepen worden actief uitgenodigd om mee te denken. Doel van de communicatie is dat deze groepen (opnieuw) de urgentie gaan zien van het naleven van de regels.
  • Met specifieke branches en groepen, zoals studentenverenigingen, horeca en geloofsgemeenschappen, wordt intensief gesproken over de naleving van de regels. Gemeenten in de veiligheidsregio ondersteunen het organiseren van veilige activiteiten voor jongeren en studenten.

Handhaving wordt geïntensiveerd

Er komen gerichte controles bij horecagelegenheden, feestzalen, sportaccommodaties en studentensociëteiten. Als de regels worden overtreden na een waarschuwing, volgt sluiting voor twee weken. Als de regels bij herhaling worden overtreden wordt, volgt sluiting voor een maand. Als de maatregelen daarna nog een keer genegeerd worden, volgt sluiting voor de duur van drie maanden.

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *