+0 - 0  by /0 comments

Vakantieverblijven vanaf vandaag weer open in Haaglanden

Vakantieverblijven die beschikken over eigen sanitair kunnen weer gebruikt worden. Het is niet langer nodig het aanbieden van recreatief nachtverblijf in de veiligheidsregio Haaglanden te verbieden en daarom is dit verbod met ingang van vandaag niet meer van toepassing. Het verbod om sanitaire voorzieningen geopend te houden blijft wél gelden. Dit geldt niet alleen voor bijvoorbeeld vakantieparken of kampeerterreinen, maar ook voor o.a. (recreatie-)parken, natuurgebieden, jachthavens en stranden. Hiermee volgt Haaglanden de regio Hollands Midden die hiertoe vorige week al overging. A.s. maandag 11 mei gaan ook de basisscholen weer gedeeltelijk open en worden de mogelijkheden om buiten te sporten aanzienlijk uitgebreid. Daarnaast gaan de mensen met de zogenaamde contactberoepen, zoals kappers en fysiotherapeuten, weer aan de slag en gaan de bibliotheken open. Nergens echter is het ‘business as usual’, in alle gevallen met aanpassingen en met in achtneming van de veiligheidsafspraken.

De gedeeltelijke versoepeling van de corona maatregelen, soms meteen deze week al en anders in de nabije toekomst, is mogelijk geworden omdat de druk op de zorgcapaciteit iets is afgenomen. De plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio, Johan Remkes waarschuwt echter: ‘De inspanningen in de zorg zijn nog steeds groot, en groter dan vóór de uitbraak van COVID-19. Bedenk wel, dat als de druk in de zorg weer zou oplopen in onze regio, sommige in het vooruitzicht gestelde aanpassingen uitgesteld moeten worden of zelfs teruggedraaid. Ik reken er dus op dat iedereen zich verantwoordelijk gedraagt zodat we stapje voor stapje weer ruimte krijgen om de dingen te doen die we belangrijk of leuk vinden.’

Nu is de situatie in de zorg beheersbaar; de aantallen bevestigde besmettingen en indien nodig ziekenhuisopnamen lopen gestaag terug. De hoeveelheid uitgevoerde testen in de veiligheidsregio Haaglanden is één van de grootste in heel Nederland en zal de komende weken nog flink uitgebreid worden naar uiteindelijk 2000 per dag. Voor deze groei worden de komende weken nieuwe testlocaties ingericht en wordt menskracht aangetrokken. M.i.v. vandaag zijn de bestaande testlocaties al open voor medewerkers in het onderwijs en de kinderopvang, voor gastouders en mantelzorgers naast de al eerder gestarte testen voor medewerkers in de zorg en de thuis- en verpleeghuiszorg. In een deel van de zorg is er overigens nog steeds sprake van schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen.

Met de aangekondigde uitbreiding van de mogelijkheden voor bijv. horeca, musea en bioscopen wordt ook een beroep gedaan op het eigen regulerend vermogen van deze sectoren en bedrijven. Voor handhaving van de afspraken over afstand houden en een maximaal aantal aanwezigen ligt de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij de organisaties zélf. Dit aspect moeten ondernemers en exploitanten dan ook nadrukkelijk meenemen in hun plannen voor de nieuwe inrichting van hun activiteiten.

Sinds eind maart gelden er in Nederland aangescherpte richtlijnen voor de beheersing van het corona virus waarvoor de handhaving belegd is bij de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s. Voor de regio Haaglanden is dit de waarnemend burgemeester van Den Haag, de heer Johan Remkes. Hij neemt zijn besluiten zoveel mogelijk na overleg met de burgemeesters van de overige 8 gemeenten binnen de veiligheidsregio (zie: http://www.vrh.nl), alsmede de leiding van de hulpdiensten (GHOR/GGD, Politie, Brandweer) en de hoofdofficier van Justitie van het OM. Dit overleg vindt plaats in de vorm van een Regionaal Beleidsteam (RBT).

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *