Dossier Teresiakerk

Zonder overleg met de wijk heeft projektontwikkelaar Kavel B.V. eind april een sloopmelding voor de Teresiakerk bij de gemeente ingediend. Als de gemeente akkoord gaat wordt de kerk meteen gesloopt. De nieuwbouwplannen passen niet in de wijk. De werkgroep Nieuw Hart voor de Wijk roept op in actie te komen tegen de nieuwbouwplannen.

sloopZonder overleg en instemming van onze wijk heeft projektontwikkelaar Kavel BV een sloopmelding voor de Teresiakerk bij de gemeente (dossiernummer 201607092 bij de Dienst Stedelijke Ontwikkelilng (DSO) van de gemeente) ingediend. De gemeente moet binnen vier weken akkoord gaan. Het projektontwikkelaar schrijft in de melding: ‘Het voornemen is om indien mogelijk direct, dan wel zo snel mogelijk na ontvangst van het akkoord op de sloopmelding aan te vangen met de werkzaamheden’. Vóór de daadwerkelijke sloop wordt begonnen met het opruimen van de asbest in en om de kerk onder stringente beschermingsmaatregelen. Tot op heden is niemand geïnformeerd, zoals omwonenden, Rosa-school en kinderdagverblijf. Niet over de sloop en niet over de nieuwbouwplannen. Laat uw stem tegen de sloop horen bij de gemeente.

Ook heeft Kavel BV een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente voor haar nieuwbouwplan op de plek van de kerk (dossiernummer 201607090 bij de DSO). Opnieuw zonder overleg en instemming van onze wijk. De behandeling van die aanvraag zal 4 tot 6 maanden duren. Het bestemmingsplan Rustenburg-Oostbroek zal gewijzigd moeten worden door de gemeente. Daarna kunnen nog lange beroepsprocedures volgen. In het geval van directe sloop betekent dat mogelijk jarenlang leven met een enorm gat in de wijk. Ook hier geldt: Laat uw stem horen tegen directe sloop bij Kavel BV.

Kavel BV wil een ‘woontoren bouwen met commerciële plint’. Een woontoren met 16 luxe appartementen (75 m2 elk) en 32 meter hoog. In de ‘commerciële plint’ komt supermarkt Hoogvliet met een bruto-vloeroppervlak van 2438 m2. Bovenop de supermarkt komt een parkeerdek met 72 parkeerplaatsen. Volgens de aanvraag ‘voorziet het plan in de woningbehoefte en verrijkt het de detailhandel’. De wijk is niet gevraagd of zij dat ook vindt.

Daarom willen de initiatiefnemers de tijd die ons als wijk nog rest, gebruiken om tot een nieuw plan te komen, dat uitgaat van het karakter en de behoeften van onze wijk zelf. We willen een werkgroep oprichten Nieuw Hart voor de Wijk. We hebben al 20 sympathisanten, die allen bezwaar hebben tegen de hoogte van de woontoren. Dat is al een begin. Wij denken dat de projektontwikkelaar -onder druk- uiteindelijk bereid zal zijn zijn plannen aan te passen aan de ideeën en behoeften van onze wijk. Meldt u aan bij de werkgroep en wij houden u op de hoogte. Alvast bedankt.

We noemen de werkgroep Nieuw Hart voor de Wijk, omdat de Teresiakerk ligt aan het centrale plein van onze wijk, waar Dierenselaan, Escamplaan en Apeldoornselaan bij elkaar komen. Het hart van wijk, dat een markante, nieuwe invulling verdient. De nieuwbouw kan maatgevend zijn voor alle nieuwbouw in onze wijk in de toekomst!! Op de laatste pagina van deze brochure kunt u uw ideeën kenbaar maken. Stuur het daartoe in naar het voorgedrukte adres.

kominactie

• steun voor de werkgroep stuur een mail: sytzeferwerda@hotmail.com
• neem deel aan de werkgroep (stuur uw adres en e-mailgegevens naar Sytze Ferwerda sytzeferwerda@hotmail.com
• protest bij gemeente (marlijn.rekveldt@denhaag.nl). Zij is de behandelende ambtenaar bij DSO (Dienst Stedelijke Ontwikkeling)
• protest bij Kavel BV tegen sloop (mail: f.vanwissen@kavelvastgoed.nl)
• de mails die u stuurt, kunt u ook cc sturen naar de contact-ambtenaar van onze wijk: merel.devries@denhaag.nl
• Geef hier uw alternatieve Hart voor de Wijk plannen schets /schrijf en mail of stuur naar het voorgedrukte adres.

DOWNLOAD HIER DE BROCHURE MET KAART OM TE VERSTUREN

Hieronder leest u meer over de sluiting van de Teresiakerk en de planvorming: Voorgeschiedenis-Teresiakerk