+0 - 0  by /0 comments

Het Haagse groen

Er is grote commotie in onze stad ontstaan bij de introductie van het ambitieuze plan Internationaal Park van wethouder Revis begin dit jaar. Een succesvolle demonstratie in het Scheveningse groen en duizenden mensen die met prachtige brieven, e-mails, protestliederen en andere vaak zeer deskundige en betrokken reacties hebben ervoor gezorgd dat de gemeente het plan in zijn huidige vorm besloot terug te trekken.

Het ongebreideld kappen van bomen aan kades, etc. zonder naar alternatieven te zoeken was ook aanleiding voor veel protest, ook daar zijn successen behaald door onder andere een gewonnen rechtszaak tegen de verleende kapvergunningen. De gemeente heeft lering getrokken uit het feit dat er onvoldoende ruggenspraak is gehouden met de burgers en dat er geen rekening is gehouden met hun eisen en wensen en die van bestaande natuurcommunities. Daarom is men er in Den Haag toe overgegaan om de burgers meer inspraak te geven bij het maken van beleid en toekomstplannen voor het Haagse groen en de natuurlijke gebieden.

Voor de hele stad is nu een website in het leven geroepen www.hethaagsegroen.nl , waarop de Haagse inwoners zich kunnen registreren en daarna ook reageren. Dit platform wordt door de gemeente geraadpleegd door middel van enquêtes, nieuwsbrieven en bijeenkomsten. Inmiddels heeft er reeds één zogenoemd stadsgesprek plaatsgevonden, die van 15 maart jl.; de opkomst van de inwoners was matig, wat niet verwonderlijk was omdat het nieuws nog nauwelijks bekend was bij inwoners en buurtorganisaties, maar de avond was wel erg leerzaam voor beide kanten. Ook wethouder Revis was aanwezig, met veel ‘groene’ ambtenaren.

Een tweede bijeenkomst, waarvoor men zich nog kan inschrijven, is op 22 maart a.s.. Op de agenda staan dan klimaat, natuur, bomen en groen in je buurt. Meer informatie is te vinden op de website van het Haagse Groen. Denkt u dat u wat kunt inbrengen en/of toevoegen aan de toekomstplannen voor het Haagse Groen of bent u geïnteresseerd in de visie van gemeente, inwoners en natuurorganisaties op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid, registreer u en kom dan beslist, er is nog veel te winnen met goede communicatie over en weer. In sommige buurten zijn al actieve wijkraden die contacten onderhouden met de gemeente over het groen (Scheveningen, Haagse Hout).

Tevens zijn er actieve groepen op Facebook en internet, waar u ook een kijkje kunt nemen, actief kunt deelnemen (www.laatmijstaan.nl en Behoud Scheveningse bosjes, waterpartij en Westbroekpark) en uw mening kunt achterlaten.

Els Quelle

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *