+0 - 0  by /0 comments

Weer €500.000 beschikbaar voor succesvolle omruilregeling voor schone en gezonde lucht

Gemeente Den Haag stelt dit jaar nog eens €500.000 euro beschikbaar voor de omruilregeling voor vieze dieselauto’s en brom- en snorfietsen. Dat maakt wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie) vandaag bekend. De regeling maakt deel uit van de maatregelen die zorgen voor schonere en gezondere lucht in Den Haag. Vorig jaar is hier goed gebruik van gemaakt– bijna 2000 Hagenaars kozen voor een schonere vorm van vervoer. Daarom is besloten de regeling ook dit jaar door te zetten. Van Tongeren: “Ik spreek veel mensen die trots zijn dat hun schone voertuig helpt om de stad leefbaar te houden. In de stad zie je dan ook steeds meer fietsen, bakfietsen en e-bestelwagens. Met deze regeling geven we inwoners een steuntje in de rug om ook voor een schonere manier van vervoer te kiezen”.

Inwoners die hun dieselauto inruilen krijgen een tegoed van 1.000 euro. Een brom- of snorfiets levert een tegoed op van 400 euro, en voor Hagenaars met een Ooievaarspas 750 euro. Het tegoed kan gebruikt worden voor een (elektrische) fiets, een elektrische brom- of snorfiets, reizen met het openbaar vervoer of voor het huren van een deelauto of OV-fiets.

De regeling sluit aan op de uitbreidingen van de milieuzones die de komende jaren stapsgewijs ingevoerd worden. Per 1 december 2020 mogen tweetakt brom- en snorfietsen van voor              1 januari 2011 niet meer rijden in Den Haag. De milieuzone voor diesels in het centrum geldt per 1 juli, waar dan alleen personen- en bestelauto’s vanaf emissieklasse 4 toegestaan zijn. Dat zijn dieselauto’s met een bouwjaar vanaf ongeveer 2006. Voor vrachtauto’s op diesel wordt dan de bestaande milieuzône uitgebreid, en vanaf 2022 zijn daar alleen nog vrachtauto’s en autobussen met emissieklasse 6 toegestaan. Dit gaat om voertuigen met een bouwjaar vanaf ongeveer 2014.

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *