+0 - 0  by /0 comments

Zondag 7 mei: Wijk in beweging

Wijk en beweging nodigt je uit om op zondag 7 mei mee te denken over Spark. We hebben een vrije inloop tussen 14.00 en 16.00 uur. Locatie: Participatiecentrum Weesperstraat 87-89.

Kantel de wijk de goede kant op
Rustenburg-Oostbroek is een woonwijk in het grootste stadsdeel van Den Haag, Escamp. Deze wijk kent momenteel een opeenstapeling van problemen en is aangemerkt als kantelwijk. Dit houdt in dat de wijk Rustenburg-Oostbroek dreigt af te glijden om achterstandswijk te worden. Dus staan wij – wijkbewoners, bestuurders en gebruikers – voor de enorme uitdaging om de wijk Rustenburg-Oostbroek de goede kant op te laten kantelen.

Wijk in beweging, een burgerinitiatief van pure Haagse kracht, gaat deze uitdaging graag aan. Wij willen op het voormalige korfbalterrein een samenlevingspark realiseren met de naam: Spark. Dit samenlevingspark biedt bewoners de mogelijkheid om vorm te geven aan hun wensen. Vanuit hier kunnen wij gezamenlijk de verloedering van de wijk tegengaan om zo het woonplezier terug te veroveren.

Doe mee want alleen samen zijn we in staat om iets moois van onze wijk te maken. Wijkcohesie is de oplossing!

Spark als oplossing
– Doel: een duurzame wijkcohesie realiseren.
– Missie: Toegankelijk voor iedereen van 0 tot 88+.
– Visie: Het ontwikkelen van de eigen kracht en mogelijkheden van bewoners.

* Een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor jong en oud.
* Een samenlevingspark dat gezond bewegen en sport stimuleert.
* Voldoende schaduwplekken voor zowel jong als oud om in de buitenlucht te zijn.
* Een veilige speelplek die de talenten van kinderen ontplooit en stimuleert.
* De positieve werking van stadstuinieren.

Wijk in beweging is een initiatief van Abhica en de Bewonersorganisatie Rustenburg-Oostbroek.

Wil je meer weten of zelf meedoen: Spark.abhica@gmail.com

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *