+0 - 1  by /1 comment

Bedankt voor uw geduld en medewerking

Sinds oktober 2019 wordt in het zuidelijke gedeelte van Rustenburg hard gewerkt aan het vervangen van de riolering. Aannemingsmaatschappij Van Gelder vervangt in opdracht van de gemeente Den Haag bijna vier kilometer riool in 14 straten. De werkzaamheden in de ’kleine’ straten worden aan het einde van dit jaar afgerond. In het nieuwe jaar starten de werkzaamheden op de Soestdijksekade tussen de Escamplaan en het Soestdijkseplein.

De werkzaamheden aan het riool veroorzaken overlast in de straat, zoals stof en geluid. Bewoners moeten verder lopen naar hun auto. Vaak is het zoeken naar een parkeerplaats, vooral in de avonduren. Afvalcontainers staan verder weg. Desondanks ontvangen we veel leuke reacties over de werkzaamheden, onze dank hiervoor. Door de fijne samenwerking met de bewoners en de gemeente lopen de werkzaamheden netjes volgens planning.

Start Soestdijksekade januari 2021
In de kerstvakantie vinden geen werkzaamheden plaats. Begin januari 2021 beginnen we met het vervangen van het riool in de Soestdijksekade. Hier wordt een nieuw riool aangelegd voor het afvalwater. Het regenwater krijgt een eigen riool. Dit is schoon water dat leegstroomt in het Laakkanaal. Het werk wordt ingedeeld in twee delen. Afhankelijk van de weersomstandigheden is het eerste gedeelte, van het Soestdijkseplein tot het Loenenseplein, rond half februari gereed. Vervolgens wordt in het tweede deel, vanaf de Escamplaan tot het Loenenseplein, gewerkt. Dit deel wordt naar verwachting eind april afgerond.

Tijdelijke parkeerdruk
Afgelopen voorjaar zijn tijdelijke parkeervakken aangelegd aan de Soestdijksekade. Na de werkzaamheden komt de oude situatie weer terug. Tijdens de werkzaamheden aan de Soestdijksekade kan er tijdelijk extra parkeerdruk ontstaan. Uiteraard proberen we de parkeervakken zolang mogelijk bereikbaar te houden. Waar mogelijk proberen we aan de waterzijde tijdelijke langsparkeervakken in te richten. We begrijpen dat dit vervelend is voor bewoners in de wijk en vragen hiervoor alvast uw begrip. Het parkeergebied Rustenburg-Oostbroek ligt tussen de Loosduinsekade, Soestdijksekade en De La Reyweg. Misschien dat er aan de overkant van de Escamplaan of Zuiderparklaan meer plaats is. Uiteindelijk proberen we samen met u het werk snel en soepel te laten verlopen. We gaan er samen voor zorgen dat de wijk er straks weer als nieuw uitziet.

Bewoners ontvangen voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden een brief met nadere informatie over de werkzaamheden.

+ 0 - 1

1 comment

  1. Waar zijn de verkeersdrempels gebleven????????? Nu rijden met 80 km door de straten , de gemeente is in gebreken gebleven , maak er een 30 km van met VERKEETSDREMPELS AUB .

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *