+0 - 0  by /0 comments

Den Haag gaat over op parkeren op kenteken

Dit jaar kan bij alle parkeerautomaten in Den Haag via de invoering van het kenteken parkeergeld worden betaald. Ook bewoners- en bezoekersgunningen worden op kenteken gezet. Papieren tickets en plastic pasjes achter de voorruit behoren dan tot de verleden tijd. De gemeente wil met de modernisering van het parkeren op straat de dienstverlening aan bewoners en bezoekers verbeteren.

Wethouder Tom de Bruijn (Verkeer): “Kentekenparkeren vergroot het betaalgemak in verschillende opzichten. Maar de digitalisering van het parkeren maakt ook de controle eenvoudiger. Voor de gemeente staat daarbij voorop dat de privacy heel goed is gewaarborgd. In dat opzicht voldoen we aan alle wet- en regelgeving.”

De komende maanden worden alle 2.024 parkeerautomaten in de stad omgebouwd en geschikt gemaakt voor het parkeren met kenteken. De papieren bewonersvergunningen zijn vorig jaar al gefaseerd afgeschaft. En in de loop van dit jaar worden zowel bezoekers- als bedrijvenvergunningen op kenteken gezet.

De digitalisering van het betaald parkeren heeft ook gevolgen voor de controle. Binnenkort worden hiervoor een scanscooter en een scanauto ingezet. Deze voertuigen zijn uitgerust met een camera en speciale apparatuur waarmee kentekens gecontroleerd kunnen worden. In het vervolg worden parkeerboetes niet meer achter de voorruit gestopt, maar per post verstuurd. De dienst parkeren controleert overigens zelf op verschillende manieren of de parkeerboete terecht is uitgeschreven.

Om de privacy en de bescherming van persoonsgegevens zo goed mogelijk te waarborgen, stelt de gemeente een speciaal protocol op. Daarbij wordt voldaan aan alle wet- en regelgeving.

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *