+0 - 0  by /0 comments

Den Haag pakt discriminatie aan

‘Op weg naar een inclusieve samenleving’, zo heet de nieuwe nota anti-discriminatie van de gemeente Den Haag. De gemeente wil elke vorm van discriminatie tegengaan. Met deze nota stimuleert de gemeente de maatschappelijke dialoog over en de aanpak van discriminatie in alle geledingen van de maatschappij.

“Den Haag is een stad voor iedereen. In de stad van vrede en recht zijn mensenrechten een groot goed. Iedereen moet in Den Haag gelijk worden behandeld, ongeacht kleur, geslacht, religie, leeftijd of seksuele voorkeur. En juist als de maatschappelijke verharding toeneemt, dienen we als gemeente pal te staan voor deze waarden en ons open te stellen voor signalen die die waarden aantasten”, zegt wethouder Bert van Alphen (anti-discriminatie).

Bewustwording
Belangrijk is dat mensen die te maken hebben met discriminatie hun verhaal kunnen doen, dat hun pijn wordt erkend en die herkenning en erkenning leidt tot zichtbare en effectieve acties. De erkenning dat discriminatie ook in Nederland voorkomt en het leven van velen ingrijpend beïnvloedt is er nog onvoldoende. Daarom stimuleert de gemeente dat de dialoog gevoerd wordt. Pas als mensen elkaar ontmoeten en meer leren over elkaars achtergronden ontstaat begrip en verbinding. De gesprekken gaan over moeilijke vraagstukken zoals uitsluiting, islamofobie, antisemitisme, discriminatie van mensen met een queer achtergrond en vooroordelen binnen groepen.

Maatschappelijk leven
Discriminatie kom je tegen op allerlei terreinen, zoals op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en in de sport. De gemeente blijft zich inzetten op het opsporen van discriminatie met onder andere praktijktesten zoals ‘mystery guests’, publieksenquêtes en onderzoek. Tenslotte zoekt de gemeente voor het tegengaan van discriminatie op al deze terreinen de samenwerking op met het rijk en ondersteunt zij initiatieven vanuit de samenleving. Daarnaast blijft Den Haag ook aandacht besteden aan de viering van internationale en landelijke gedenkdagen, zoals bijvoorbeeld de internationale dag tegen racisme en discriminatie op 21 maart.

Discriminatie melden
Het melden van discriminatie blijft een speerpunt. Het registreren van meldingen van discriminatie en het geven van onafhankelijke bijstand aan mensen die daar juridisch werk van willen maken is de kerntaak van de antidiscriminatievoorziening, Den Haag Meldt, en valt onder verantwoordelijkheid van de gemeentelijke ombudsman. De komende jaren zal Den Haag Meldt ook aanvullende taken vervullen en discriminatie en racisme bespreekbaar maken met onder andere voorlichting, ontmoeting en training. De ombudsman, Addie Stehouwer, is blij met deze ontwikkeling. “Wees je bewust van discriminatie, sta op je recht op een gelijke behandeling”, aldus de Ombudsman.

Melden van discriminatie kan via de website http://www.denhaagmeldt.nl.

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *