+0 - 0  by /0 comments

Den Haag start pilot Ondernemend uit de bijstand

Op zaterdag 15 oktober start de pilot ‘Ondernemend uit de bijstand’. De pilot biedt 100 bijstandsgerechtigden een kans om binnen 1 jaar een onderneming te starten en zelfstandig inkomsten te verwerven.

De pilot richt zich op bijstandsgerechtigden die het ondernemerschap in zich hebben en wat hulp kunnen gebruiken. In het eerste jaar behouden de nieuwe ondernemers hun uitkering. Dit moet de gemeente inzicht geven in de vraag of dit een effectieve manier is om mensen geheel of gedeeltelijk uit de bijstand te helpen.

Ruimte voor toekomstige ondernemers
Door soepeler om te gaan met de regels rondom uitkering geeft de gemeente Den Haag toekomstige ondernemers de ruimte om van hun onderneming een succes te maken. Hiermee sluit de pilot goed aan bij de initiatieven van burgers en organisaties.

Den Haag maakt werk
De pilot komt voort uit het programma Den Haag maakt werk waarmee de gemeente mensen die moeilijk zelf aan werk kunnen komen, aan het werk of naar school probeert te helpen. Het is een initiatief van Cordaid, Delen achter de Duinen en Women’s Initiatieves Network. De gemeente evalueert de pilot eind 2017. De gemeente hoopt dat op dat moment de helft van alle deelnemers geheel of gedeeltelijk uit de uitkering is uitgestroomd.

http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/to/Den-Haag-Maakt-Werk.htm

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *