+0 - 0  by /0 comments

Gooilaan: inrichting 30 km per uur zone

Maandag 7 november 2016 begint de gemeente met de aanleg van 4 verkeersdrempels en het plaatsen van borden in de Gooilaan.
Daarmee wordt de Gooilaan een 30 km per uur zone. Tevens wordt de rijrichting omgedraaid. Het werk duurt naar verwachting 1 week.

Overlast
De werkzaamheden zorgen voor enige overlast. Tijdens de aanleg van de verkeersdrempels kan het voorkomen dat u ter plaatse niet kunt parkeren. Borden en afzettingen geven dit aan. Na aanleg van de drempel is dit weer mogelijk. Er gaat geen parkeerruimte verloren.

Huisvuil
Tijdens de werkzaamheden blijven de ondergrondse restafvalcontainers gewoon bereikbaar.

Veiligheid
De gemeente werkt zo veilig mogelijk. Toch blijven werkterreinen gevaarlijk. Het is verstandig om vooral kinderen hier op te wijzen.

Bewonersbrief
Bewoners hebben hierover een brief ontvangen van de gemeente.

Meer informatie
Heeft u vragen over de brief? Neem dan contact op met de wegbeheerder, de heer R. Diepeveen, telefoon 070-3535950. Voor vragen tijdens de uitvoering, kunt u contact opnemen met de heer Dollee, telefoon 06-52850499.

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *