+1 - 1  by /0 comments

Haagse Pandbrigade versterkt en uitgebreid

In deze collegeperiode komt ruim 3 miljoen euro extra beschikbaar om misstanden in Haagse wijken aan te pakken. Hiermee wordt de Haagse Pandbrigade versterkt en uitgebreid. Ook gaat de Haagse Pandbrigade zijn werk op een andere manier inrichten, om de handhaving te versterken. Dit staat in een brief die het college woensdag 16 september naar de raad heeft verzonden.

Druk op de woningmarkt
De druk op de woningmarkt is groot en de stad groeit in hoog tempo. Woningen zijn schaars, en dit zorgt voor misstanden zoals kamerbewoning zonder vergunning, overbewoning, bouwkundige splitsingen van woningen zonder vergunning en een slechte prijs-kwaliteit verhouding. Huurders hebben vaak geen alternatief, waardoor zij in een afhankelijkheidspositie terecht komen.

Verantwoordelijk wethouder Martijn Balster (Wonen, wijken en welzijn): “Het is juist nu belangrijk dat de Pandbrigade wordt uitgebreid. Er is woningnood, de misstanden die we aantreffen zijn steeds heviger. Het is van groot belang dat misstanden worden bestreden en dat slechte verhuurders stevig worden aangepakt”.

Handhaven met ambitie
De Pandbrigade krijgt meer capaciteit. Momenteel is er 70 fte beschikbaar. De komende jaren zal dit groeien met circa 10 medewerkers.

Ook wordt het werk op een efficiëntere manier ingericht. Er zal meer probleemgestuurd gewerkt worden, met als doel om via bijvoorbeeld opsporing en gebiedsaanpakken problemen proactief aan te pakken. Denk hierbij aan de vaak slechte huisvesting van arbeidsmigranten, brandgevaarlijke woningen of situaties die woningen onttrekken aan de markt, zoals hennepkwekerijen en prostitutie. Ook zal er meer lik-op-stuk handhaving plaatsvinden, met meer bestuurlijke boetes. Op basis van de meldingen die de gemeente ontvangt, wordt de aanpak bepaald. Meldingen met spoed, gevaar en/of hevige overlast zullen altijd direct in behandeling worden genomen.

Wethouder Balster: “Iedere Hagenaar en Hagenees heeft het recht om fatsoenlijk, prettig en veilig te wonen in onze stad. Onze inzet is er op gericht de woonomstandigheden van onze inwoners te verbeteren en de trend van het stijgende aantal meldingen te keren. Zo willen we slecht verhuurderschap aanpakken en misstanden voorkomen”.

+ 1 - 1

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *