+0 - 0  by /0 comments

Last van overbewoning in uw buurt?

Heeft u overlast van uw buren of andere mensen in uw buurt? Of is er sprake van overbewoning of illegale kamerverhuur? Geef het door aan het Meld- en Steunpunt Woonoverlast van de gemeente.

Meld woonoverlast

Er zijn verschillende vormen van woonoverlast. Denk aan:

  • buren die lawaai maken.
  • teveel mensen die in een woning wonen, bijvoorbeeld door illegale kamerverhuur.
  • een bewoner die zich vreemd of luidruchtig gedraagt in zijn woning of daarbuiten.
  • u ergert zich, u bent bang of u kunt niet meer slapen.

Dan spreken we van woonoverlast. Blijf er niet mee zitten, maar kom in actie. Ook overbewoning en illegale kamerverhuur kunt u bij het Meld- en Steunpunt Woonoverlast melden.

En kent u de Haagse Pandenbrigade al?

De Haagse Pandbrigade werkt aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken van Den Haag.

De taken van de Haagse Pandbrigade richten zich op het verminderen van overlast en gevaarlijke situaties in panden. De taken zijn:

  • opsporing en aanpak van onrechtmatige bewoning (overbewoning en illegale kamerverhuur)
  • controleren of de persoonsgegevens van de bewoners hetzelfde zijn als in de Basisregistratie Personen
  • als het nodig is verder onderzoek doen en maatregelen nemen
  • aanpak van ernstige onderhoudsgebreken aan panden
  • onderzoeken of mensen verkeerd gebruik maken van sociale voorzieningen zoals uitkeringsfraude.

Melding doen
Voert iemand in uw omgeving illegale bouwwerkzaamheden uit? Dan kunt u dat melden via Illegale bouw melden.
Huizen en woonwagens moeten aan bepaalde eisen voldoen om daarin te mogen wonen. Heeft uw huurwoning achterstallig onderhoud en is dit niet (tijdig) door de eigenaar verholpen? Meld dit dan via Achterstallig onderhoud aan woning melden.
Teveel mensen in 1 woning veroorzaken vaak overlast. Bovendien kan het tot gevaarlijke situaties leiden. Signaleert u overbewoning of illegale kamerverhuur? Dan kunt u dit melden bij Woonoverlast melden.
Hoort u buren die lawaai maken? Of gedraagt een bewoner zich vreemd of luidruchtig? Meld dit dan via Woonoverlast melden.

Werkwijze
Als het nodig is, gaat de Haagse Pandbrigade naar de woning toe. De inspecteurs bellen aan, stellen zich voor en leggen uit waarvoor ze komen. Vaak volgt dan een korte rondgang door het huis. Is alles in orde dan blijft het daar bij.

Worden er onregelmatigheden aangetroffen? Dan kan er een juridische maatregel worden genomen. Dit houdt in dat de eigenaar of bewoner verplicht is de foute of gevaarlijke activiteit te stoppen. Gebeurt dit niet? Dan kan de eigenaar of bewoner een dwangsom opgelegd krijgen. Bij gevaarlijke situaties kunnen de medewerkers van de Pandbrigade de woning ook sluiten en verzegelen. Niemand mag de woning dan meer betreden.

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *