+0 - 0  by /0 comments

Soestdijksekade: tijdelijk 30 km per uur

In Rustenburg-Noord vervangt de gemeente het riool. Tegelijk neemt de parkeerdruk in de wijk toe. Daarom krijgt de Soestdijksekade tijdelijk extra parkeerplaatsen. Hierdoor verandert de verkeerssituatie op de Soestdijksekade. Deze tijdelijke situatie blijft zolang het werk aan het riool duurt.

Om ruimte te maken voor de extra parkeerplaatsen is het nodig om de inrichting van de straat tijdelijk aan te passen. Er komen schuine parkeervakken zodat er meer parkeerplaatsen kunnen komen. Het fietspad komt tussen de schuine parkeerplaatsen en de rijbaan. In de straat komen drempels en de maximum snelheid wordt 30 kilometer per uur. De Soestdijksekade wordt éénrichtingsverkeer voor auto’s en fietsers. U kunt vanaf de Escamplaan de straat in.

Aanpassing fietspad

Door de tijdelijke aanpassing is er geen ruimte meer voor een fietspad aan beide kanten van de weg. Fietsers van de Loosduinsekade naar de Escamplaan kunnen via het fietspad aan de oneven kant van de Soestdijksekade rijden. Dit wordt met borden aangegeven.

 

(foto: Valerie Kuypers)

 

Rustenburg-Noord: nieuwe riolering

In Rustenburg Noord is het riool verouderd. Daarom komt er nieuwe riolering. Het werk duurt naar verwachting tot halverwege 2023.

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *