+0 - 0  by /0 comments

Soestdijkseplein gaat op de schop

Het Soestdijkseplein wordt verkeersveiliger. De werkzaamheden daarvoor beginnen aanstaande maandag 6 juli. De rotonde is druk en onoverzichtelijk en dat is met name voor fietsers zeer onveilig. Door de herinrichting van het Soestdijkseplein wordt dit nu opgelost.

Wethouder Robert van Asten, Mobiliteit is blij met de aanpak: “Door het aanleggen hier van vrijliggende fietspaden, veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en het instellen van éénrichtingsverkeer wordt het plein overzichtelijker, fietsvriendelijker en veiliger. Met dit plan wordt de verkeersveiligheid van het Soestdijkseplein structureel verbeterd en wordt het meer een poort naar de wijk.”

Bewoners en ondernemers konden hun mening geven over de plannen voor het Soestdijkseplein tijdens de inspraakperiode in het najaar van 2019. De gemeente heeft, waar het mogelijk was, rekening gehouden met de reacties. Dit is er veranderd aan het plan:

  • Er zouden 15 parkeerplaatsen weg gaan. Dit worden er 9.
  • Fietsers krijgen meer ruimte op de brug richting Zuiderpark.
  • Fietsers krijgen meer ruimte op de Soestdijksekade richting Vreeswijkstraat.
  • Het looppad op de Soestdijksekade (oostkant) is verbeterd.

Verduurzaming
De gemeente maakt meteen van de gelegenheid gebruik om het kruispunt te verduurzamen. Wethouder Van Asten: “Een groener plein is gunstig voor de gezondheid van mensen. Het is koeler en water blijft langer in de grond opgeslagen, wat goed is voor het groen. Door 18 bomen extra te planten en naast trottoirs en in middenbermen struiken te planten pakken we dit hitte-eiland aan en dragen bij aan een koelere en gezondere stad.”

Ruim baan voor de fiets
Het Soestdijkseplein, aan het Zuiderpark, is een belangrijke schakel in het Haagse wegennet en een druk punt in de verbinding met de A4. De huidige situatie met een rotonde en kruispunt die als het ware aan elkaar zitten vastgeplakt, is vooral gevaarlijk voor fietsers en voetgangers. Den Haag geeft ruim baan aan de fiets, met een snel, comfortabel en veilig fietsnetwerk. Het Soestdijkseplein is één van de ontbrekende schakels in het steeds verder uitbreidende netwerk. Door deze aanpak sluit het plein straks aan op bestaande snelle fietsroutes.

Planning
Al het werk wordt gedaan in 8 weken tijd tijdens de vakantie als er minder verkeer is, van 6 juli tot en met 28 augustus 2020. Door het Soestdijkseplein helemaal af te sluiten, is het werk eerder klaar.

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *