+0 - 0  by /0 comments

Studiegroepen Zonnestroom voor VvE’s

Een zonnestroom-installatie in een VvE-complex kan zeker zinnig zijn, zowel voor het milieu als voor de portemonnee. Zonnepanelen op het dak zullen ook positief bijdragen aan het imago van de VvE of de afzonderlijke leden. Echter, de rekensommen zijn wat anders dan bij individuele woningen, en het is niet altijd gemakkelijk om de besluitvorming, de  realisatie en het beheer voor elkaar te krijgen.  

Doel 
De studiegroepen Zonnestroom voor VvE’s worden georganiseerd door de gemeente Den Haag en zijn bedoeld voor VvE’s die serieuze interesse hebben in de toepassing van zonnepanelen. Dat mag zijn op basis van een breder plan voor verduurzaming, maar ook op basis van persoonlijk enthousiasme van enkele leden (liefst bekend bij de buren). Het doel is voor de eigen VvE of voor een specifiek complex een plan uit te werken: collectief, individueel of een tussenvorm. Alle kennis en afwegingen die hiervoor nodig zijn, worden verzameld en op een rij gezet. We besteden géén tijd aan allerlei theorie die we niét nodig hebben. Na vier bijeenkomsten overziet u wat er allemaal komt kijken bij de realisatie van een zonnestroominstallatie in uw complex, en waarop u moet letten bij de besluitvorming, het zakendoen, de uitvoering en het beheer. Zo kunt u binnen en voor uw VvE een deskundige en kritische rol spelen. Overigens zijn er ondertussen meerdere voorbeeld-VvE’s in de stad die een zonnestroomsysteem hebben gerealiseerd, mede op basis van deelname aan een studiegroep.

Deelnemers 
Per VvE kunnen twee mensen meedoen. Ook VvE-beheerders of verhuurders / vastgoedeigenaren kunnen zich aanmelden. Misschien schuift er ook een gemeenteambtenaar aan of een adviseur die meewerkt aan gemeentelijke projecten. Per studiegroep is ruimte voor ongeveer twaalf personen. Er is geen kennis vooraf nodig. Wie al veel weet, kan zeker meedoen, maar dan verwachten we wel dat hij/zij kennis en ervaringen deelt. Van alle deelnemers wordt zelfwerkzaamheid verwacht: tussen de bijeenkomsten zijn er zaken om uit te zoeken, waarbij het werk binnen de studiegroep verdeeld wordt. De studiegroepen worden begeleid door veelwetende deskundigen, maar zij weten natuurlijk nooit alles én huldigen de principes ‘samen leren’ en ‘kennis delen’.

Praktische info 
Deelname aan een studiegroep Zonnestroom voor VvE’s is gratis, maar na bevestiging wordt u wel verwacht, bij voorkeur alle vier bijeenkomsten. In het voorjaar van 2016 start(en) één of meer studiegroep(en), afhankelijk van de interesse:
vier maandagavonden 19.30-22.00 uur: 18 + 25 januari, 8 + 15 februari
vier woensdagavonden 19.30-22.00 uur: 9 + 16 + 30 maart, 6 april
vier vrijdagmiddagen 14.00-16.45 uur: 12 + 26 februari, 11 + 18 maart

De locatie wordt gekozen aan de hand van de aanmeldingen. U krijgt er tijdig bericht over.
Aanmelding: stuur een e-mail aan vvebalie@denhaag.nl. Meld daarbij de naam en het adres van uw VvE en welke dag van de week u het beste kunt; graag ook uw eventuele tweede en derde keus.

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *