+0 - 0  by /0 comments

Subsidie groene daken 2016-2018

Gaat u een dak aanleggen dat is begroeid met planten in Den Haag? Dan kunt u subsidie krijgen van de gemeente.

Vul het formulier in en vraag een subsidie groene daken aan: zoek op Aanvraag subsidie groene daken op de site van de gemeente Den Haag: http://www.denhaag.nl.

Stuur het ingevulde formulier samen met de benodigde bijlagen op naar:
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Afdeling Wonen
Postbus 12655
2500 DP Den Haag

Let op: dit is een tijdelijke subsidieregeling. U kunt een subsidieaanvraag indienen tot 1 september 2018. Voor deze subsidie is een budget beschikbaar van totaal € 600.000. Als het subsidiebudget op is, sluit de regeling en kunt u geen aanvraag meer indienen. Dit wordt tijdig bekendgemaakt op http://www.denhaag.nl.

Voor wie
Deze subsidie is voor eigenaren van een woning of pand (zoals bedrijven, scholen, buurthuizen) en voor Verenigingen van eigenaren (VvE)..

Nodig bij de aanvraag
– Onderzoek eerst of uw dak geschikt is voor de aanleg van een groen dak. U kunt dat bijvoorbeeld vragen aan een erkend (dakdekkers-)bedrijf.
– Is uw dak geschikt? Vraag dan de subsidie aan. Voeg bij de aanvraag een offerte van de leverancier of aannemer die het groene dak gaat aanleggen en een foto van het dak zonder begroeiing.
–  Voor de aanleg van een groen dak krijgt u € 25 per vierkante meter groen dak tot een maximum van 50% van de aanlegkosten. U krijgt in totaal niet meer dan € 10.000 per aanvraag.
– Wanneer u bericht heeft ontvangen van de gemeente dat u subsidie krijgt, kunt u het groene dak aanleggen.

De subsidie wordt uitbetaald nadat de werkzaamheden zijn voltooid en u een verantwoordingsformulier bij de gemeente heeft ingediend. Dit formulier moet u uiterlijk binnen 6 maanden na de subsidieverlening bij de gemeente indienen.

Voorwaarden
– Het groene dak moet aangelegd worden volgens de bouwregels. Als het (intensieve) groene dak leidt tot een constructieve aanpassing of wanneer het betreffende pand een monument of beschermd stadsgezicht is en het groene dak is zichtbaar vanaf de straat, is een vergunning nodig. Vraag na bij het stadsdeelkantoor of u voor de aanpassingen een bouwvergunning nodig heeft en of er sprake is van een beschermd stadsgezicht.
– Het dakoppervlak dat u beplant, is minimaal 20 vierkante meter.
– Het groene dak moet minimaal een waterbergende capaciteit van 18 liter per vierkante meter groen dak hebben.
– De helling van het dak is niet meer dan 35°. U wordt aangeraden om samen met een gecertificeerd bedrijf een juiste keuze van een groen dakpakket te maken bij een hellend dak. Voor schuine daken zijn er speciale dakpakketten in de handel die het wegglijden tegengaan.
– Het groene dak moet tenminste een wortelwerende laag hebben.

Wanneer is een groen dak het beste aan te leggen?
Een groen dak kan bijna het gehele jaar door worden aangelegd. In overleg met de gekozen
leverancier, bespreekt u de meest gunstige periode voor u.

Combineren met subsidie voor dak- en/of vloerisolatie
Naast de subsidie voor een groen dak is het ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor dak- en vloerisolatie. De combinatie van het aanbrengen van dakisolatie met daarop de aanleg van een groen dak zorgt voor een uitstekende isolerende werking.

Hoe lang duurt het?
Binnen 12 weken krijgt u bericht van de gemeente.

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *