+0 - 0  by /0 comments

Subsidie voor verduurzamende maatregelen aan uw woning

Ruim 2,5 miljoen euro voor duurzame maatregelen

Inwoners van Den Haag kunnen opnieuw subsidie aanvragen voor twee verduurzamende maatregelen aan de woning. De gemeente heeft geld vrijgemaakt voor dak- en vloerisolatie en voor de aanleg van groene daken. En er is subsidie beschikbaar voor duurzame initiatieven uit de buurt. Het verhogen van de duurzaamheid en toekomstbestendigheid van Haagse woningen is voor de gemeente een topprioriteit.

Dak- en vloerisolatie
Een gemiddeld rijtjeshuis zonder dakisolatie stookt jaarlijks ongeveer 780 m3 gas extra. Het hebben van dakisolatie kan een aanzienlijk verschil maken op de energierekening. Vanaf 2010 heeft de gemeente Den Haag het aanbrengen van dak- en vloerisolatie in de stad gesubsidieerd. Met deze subsidie is er al meer dan 200.000 m² dak- en/of vloerisolatie aangebracht. In totaal heeft de gemeente voor de komende periode (tot 2018) een bedrag van € 1,5 miljoen euro beschikbaar om woningen beter te isoleren. Kijk hier voor meer informatie hoe u deze subsidie kunt aanvragen.

Groene daken
Groene daken houden niet alleen kou buiten, maar ook hitte in de zomer. Verder hebben groene daken een positieve invloed op het terugdringen van fijnstof, op de waterhuishouding en op geluidshinder. Groene daken hebben ook een positieve invloed op de groenbeleving van mensen. Deze subsidie wordt vanaf 2009 verstrekt en heeft inmiddels geleid tot de realisatie van 38.000 m² groene Haagse daken. Voor deze maatregel heeft de gemeente in totaal € 600.000 beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie hoe u deze subsidie kunt aanvragen.

Initiatievenbudget Duurzaamheid door Haagse wijken
De gemeente stelt extra geld – € 410.000 – beschikbaar voor het Initiatievenbudget Duurzaamheid door Haagse wijken. Bewoners en bedrijven die een initiatief hebben om de Haagse woningvoorraad duurzamer te maken, energie te besparen en de luchtkwaliteit te verbeteren kunnen gebruik maken van deze regeling. Met het subsidiebedrag worden zij geholpen om van hun duurzame idee een uitvoerbaar project te maken.
Met deze subsidieregelingen wil de gemeente Hagenaars stimuleren hun woning en omgeving duurzaam te verbeteren. Met toekomstbestendige woningen en omgeving verhogen we de leefbaarheid in de stad, het wooncomfort in de woningen en stimuleert de gemeente de lokale economie met werkgelegenheid. Het verduurzamen van de woning kan de bewoner geld opleveren in de vorm van een lagere energierekening.

Zonne-energie
Naast deze duurzaamheidsmaatregelen is zonne-energie ook aan een opmars bezig in de stad. Den Haag heeft, met bijna 5000, de meeste zonne-energie installaties van alle Nederlandse gemeenten. Den Haag heeft vooral kleine installaties op daken van woningen. Met de oplevering van het zonnepanelendak op het Kyocera-stadion ligt er in Den Haag nu ongeveer 10 MW aan vermogen. Daarmee is het opgesteld vermogen in 4 jaar tijd verviervoudigd.

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *