+0 - 0  by /1 comment

Verslag inloopbijeenkomst Parkeerbeleid

Op 10 maart jl. heeft een inloopbijeenkomst plaatsgevonden in het kader van Parkeren in Woongebieden in Rustenburg-Oostbroek. Deze avond vond plaats bij korfbalvereniging Ready aan de Escamplaan. De bijeenkomst is georganiseerd in overleg met de Bewonersorganisatie Rustenburg-Oostbroek (BORO). Aanleiding voor de bijeenkomst was het voornemen om 7 straten in Rustenburg-Oostbroek te herinrichten, om zodoende ruimte te creëren voor ruim 130 extra parkeerplaatsen. Het betreft de Hulshorststraat, Staverdenstraat, Ermelostraat, Kootwijkstraat, Bennekomstraat, Lunterenstraat en Soestdijksekade.

De opkomst tijdens de avond is zeer behoorlijk te noemen. Naar schatting hebben zo’n 75 betrokken buurtbewoners de bijeenkomst bezocht om suggesties mee te geven. Ook is veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om schriftelijk te reageren.

Over het algemeen heeft men in de wijk begrip voor het feit dat de gemeente extra parkeercapaciteit wil toevoegen. Wel zijn er twijfels bij de keuze voor de straten die heringericht gaan worden. Dit zijn namelijk niet in alle gevallen de straten met de hoogste parkeerdruk. Helaas kunnen juist in de straten met de hoogste parkeerdruk maar weinig extra parkeerplaatsen worden toegevoegd. Dit wordt niet door alle bewoners begrepen. De keuze om juist langs de Soestdijksekade (tussen het Soestdijkseplein en de Escamplaan), waar de parkeerdruk relatief laag is, veel extra parkeerplaatsen bij te bouwen als ‘overloopmogelijkheid’ voor de buurt, wordt ook niet door iedereen ondersteund. De Soestdijksekade is echter de enige straat in dit deel van de wijk waar de mogelijkheid bestaat om extra parkeerplaatsen te realiseren, door middel van het vervangen van het langsparkeren door gestoken parkeren aan de huizenkant van de kade.

De komende periode worden alle suggesties bestudeerd. Er volgt een reactiedocument, dat aan de aanwezigen zal worden toegestuurd. Waar mogelijk worden de ontwerpen nog iets aangepast. Maatwerk zal hierbij het devies zijn. In mei wordt het collegebesluit genomen waarmee de Voorlopige Ontwerpen (VO’s) worden vastgesteld. Naar verwachting wordt in 2017 gestart met de uitvoering. Tegelijkertijd zal ook de riolering in de straten worden vervangen.

Met vriendelijke groet,

Norbert Nijhof
projectleider, afdeling Verkeer

+ 0 - 0

1 comment

  1. Sytze Ferwerda

    Ik kreeg 15 april een brief van de gemeente, dat zij binnenkort een handhavingsactie organiseren tegen het parkeren op stoepen en op straathoeken. Zij gaan dan met een brandweer-auto met sirene door de wijk Rustenburg-Oostbroek-Zuid. Sta je dan gevaarlijk geparkeerd, wordt je weggesleept of krijg je een boete. Goed idee!

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *