+0 - 0  by /0 comments

Tweede inloopavond Apeldoornselaan 240-242: woensdag 10 oktober 2018

Hieronder vindt u de tekst van de gemeentelijke bewonersbrief met de aankondiging van de inloopavond over de Teresiatoren.

2 oktober 2018

Beste mevrouw, meneer,

Kavel Vastgoed B.V. heeft 2 jaar gewerkt aan het plan Teresiatoren. Dit heeft geresulteerd in een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Deze aanvraag voor een omgevingsvergunning is behandeld door de gemeente. De gemeente heeft positief gereageerd en heeft dit middels een publicatie in de staatscourant/overheid.nl op 26 september 2018 bekend gemaakt. De plannen worden voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd.  Binnen deze periode kunnen er bezwaren tegen het plan, door een ieder die dat nodig acht, worden ingediend. Na behandeling van de zienswijzen (het bezwaar) zal de gemeente opnieuw een besluit nemen

Graag nodigen de gemeente Den Haag en Kavel B.V. u uit voor deze inloopavond. De avond wordt gehouden op:
Woensdag 10 oktober 2018 in het Wijkcentrum Escampade aan de Escamplaan 61F,
Van 18.00 tot 20.00 uur.

Bij de inloop kunt u op het door  u gewenste moment binnenlopen om de plannen en tekeningen te bekijken. Medewerkers van de gemeente, van de projectontwikkelaar en van het architectenbureau, zullen deze avond aanwezig zijn.

Met vriendelijke groet,
René Baron, stadsdeeldirecteur Escamp

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *