Gezichten van Rustenburg-Oostbroek

Gezicht2
Gezicht1
Foto: Frits van Alphen