Gezichten van Rustenburg-Oostbroek

Foto: Frits van Alphen