+0 - 0  by /0 comments

Extra jongerenwerkers om coronaschade bij jongeren actief aan te pakken

De beperkingen die het afgelopen jaar golden in het kader van maatregelen om de verspreiding van corona tegen te gaan zijn zwaar geweest voor veel Haagse jongeren. Veel jongeren hebben het zwaar of dreigen zelfs af te glijden. Daarom komt er extra jongerenwerk om de meest kwetsbare jongeren in de wijken waar de uitdagingen het grootst zijn, te kunnen begeleiden om weer een toekomstperspectief te vinden. “Van het kaliber straatcoach, gericht op de oudere jeugd.”

‘In sommige wijken is de overlast van jongeren flink toegenomen. In geval van strafbare feiten moet er opgetreden worden maar veel valt, hoe ergerlijk ook, in de categorie kattenkwaad. Jongeren hebben te weinig om handen. Het zijn juist de kwetsbare jongeren die in de coronatijd nog minder kans maken op een (bij)baan, die door de sluiting van de schoolgebouwen de structuur van school verliezen en soms voortijdig uitvallen en die niet kunnen sporten of uitgaan. Rondhangen in de buurt om te kleine en te drukke huishoudens te ontvluchten ligt dan voor de hand. We moeten voorkomen dat kattenkwaad uitmondt in buurtterreur, criminaliteit en dat jongeren aan de zijlijn komen te staan,’ aldus wethouder welzijn Martijn Balster.

‘Met deze subsidie breiden we het aantal jongerenwerkers uit met ca. 20% zodat we actief op jongeren kunnen afstappen. Vóór dat ze verder in de problemen raken gaan we met ze aan de slag om de weg te vinden naar het bestaande aanbod van begeleiding, hulpverlening, werk en school.’ zegt wethouder Martijn Balster van Wonen, Wijken & Welzijn. ‘Ons jeugd- en jongerenwerk loopt al jaren op het tandvlees. De uitdagingen in de stad – in het bijzonder onder jongeren – zijn immens. Dit is keihard nodig.”

Voor het extra jongerenwerk is er € 1,2 mln beschikbaar en dat betekent ca. 14 fulltime jongerenwerkers in de meest getroffen wijken. Deze jongerenwerkers gaan samenwerken met de stadsdelen, de politie, het welzijnswerk en andere relevante partners.

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *