+0 - 0  by /0 comments

Haags Jeugdlintje: meld een held

Het Haags Jeugdlintje is bedoeld voor jonge Haagse Helden. De gemeente wil op deze manier de Haagse jeugd stimuleren om zich belangeloos in te zetten voor een ander, of voor de stad Den Haag. Uw jeugdheld aanmelden kan tot en met 20 februari 2017. 

Op 26 april 2017, de dag van de Lintjesregen, worden de Haagse Jeugdlintjes uitgereikt.

Wie kan een Haags Jeugdlintje krijgen?
Kinderen en jongeren die:
• zich vrijwillig inzetten voor een ander of voor Den Haag
• een bijzondere prestatie hebben geleverd
• een goed initiatief hebben genomen
• woonachtig zijn in Den Haag

Voorwaarden
• de inzet is niet al op een andere wijze beloond
• de inzet heeft minimaal een half jaar geduurd in het afgelopen jaar

Leeftijdscategorieën
Het lintje wordt uitgereikt in 3 leeftijdscategorieën:
• 6 tot en met 12 jaar
• 13 tot en met 17 jaar
• 18 tot en met 22 jaar

Aanmelden
Meld uw jeugdheld via het aanmeldformulier dat u kunt vinden op:  http://www.denhaag.nl/home/formulieren/Aanmeldformulier-Haags-jeugdlintje-2017.htm

Een held vertelt
Lees hier het verhaal van een Haagse jeugdheld in de Stadskrant van 16 maart 2016

Vragen?
Heeft u vragen of wilt u extra informatie? Stuur dan een e-mail naar: http://haagsjeugdlintje@denhaag.nl.

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *