+0 - 0  by /0 comments

Aanpak gevaarlijk kruispunt Soestdijkseplein, waar wachten we op?

“Als je een ongeluk zou willen fotograferen is dit de plek”, zegt persfotograaf Jos van Leeuwen. Hij komt er vaker voor aanrijding met letsel. Nu staat hij samen met raadslid Pieter Grinwis op het Soestdijkseplein. “Eigenlijk zijn zulke ‘blackspots’ allemaal aangepakt”, zegt deze, “dit is de allerlaatste. De lastigste.”

Want hier ligt een loeidrukke rotonde tegen een overbelast kruispunt met verkeerslichten geplakt. Zeker zés verkeersstromen komen hier samen. Lastig of niet, Grinwis (Christenunie(/SGP) wil met een aanpak niet langer wachten. Hij vindt het niet terecht dat de verkeerswethouder de aanpak nu doorschuift ‘naar 2017 of later’. Grinwis komt met cijfers: “In de periode 2006 tot 2010 had het Soestdijkseplein elf ongelukken met letsel. Daarmee is het plein als ‘black spot’ in het meerjarenprogramma 2012-2015 gekomen. De wethouder heeft beloofd aan de raad: in 2013 komt het plan, in 2015 voeren we dat uit. Ik heb twee jaar aan de Soestdijksekade gewoond en ik dacht: toch eens vragen wannéér er wat gebeurt. Het was vertraagd. Het bleek een forsere klus dan gedacht. Er was geen geld.” Dat laatste gaat er bij Grinwis niet in: “De gemeente had vorig jaar 37 miljoen over en dit kruispunt blijft maar liggen. Toen ik hoorde dat het in een nieuw meerjarenplan is gekomen met de tekst ‘zo mogelijk 2017 of later’ brak mijn klomp.” Dan de vraag: ís dit plein wel te verbeteren? Samen met fotograaf Jos van Leeuwen is Grinwis er snel uit: “Niet veel mensen hebben door dat het een rotonde is. Je moet voor fietsers gekleurde fietspaden rondom maken. Kwestie van een verfje.” Maar de meeste ongelukken gebeuren bij de verkeerslichten, weet Jos. Dus wat doe je? De heren staan even te kijken naar de ongelooflijke vracht verkeer die op de rotonde een weg weet te vinden, fietsers schieten er doorheen. Vaders met kleine kinderen voorop, moeders met bakfietsen. “Het wordt een klus”, weet Grinwis ook wel. Maar de allerlaatste blackspot in Den Haag kun je niet de rug toekeren. “Verkeerswethouder Tom de Bruijn (D66) is een hele aardige man. Hij draait er ook niet omheen. Dit plein is onveilig. Maar alleen… het plan had er al moeten zijn.” In een raadsvraag stelt Grinwis: Mijn fractie verwacht van de verantwoordelijke wethouder uiterlijk eind dit jaar een ontwerp voor de herinrichting, zodat het Soestdijkseplein in 2017 echt veilig wordt voor alle verkeersdeelnemers.”

Bron: De Posthoorn, 9 juni 2016

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *