+0 - 0  by /0 comments

GEZOCHT: SECRETARIS

Voor de Bewonersorganisatie Rustenburg-Oostbroek

Logo BORO halfDe Bewonersorganisatie Rustenburg-Oostbroek (BORO) bestaat in 2016 maar liefst 40 jaar en werkt samen met haar vele vrijwilligers aan een gezellige en leefbare wijk. De BORO wordt voor twee dagdelen per week geholpen door een bewonersondersteuner van Stichting XTRA. Het bestuur bestaat op dit ogenblik uit twee bestuursleden. Formeel is het bestuur verantwoordelijk voor het aanvragen en verantwoorden van subsidie- en fondsaanvragen. Binnen en vanuit de BORO worden voor de buurt relevante zaken besproken. Ook worden er activiteiten georganiseerd voor en door bewoners. Dat doen een zestal buurtcommissies verspreid over de wijk en verschillende werkgroepen voor allerlei bewonersinitiatieven.

Functieprofiel secretaris BORO
Wij zoeken een betrokken persoonlijkheid voor het vervullen van de vrijwillige functie van secretaris voor 2 à 3 dagdelen per week.
De kerntaken van de secretaris bestaan uit:
– Organisatie van o.a. vergaderingen en themabijeenkomsten met bewoners en gemeente.
– In voorkomende gevallen notuleren.
– Actielijsten opstellen en bewaken.
– Netwerkcontacten onderhouden met verschillende organisaties in en buiten Rustenburg-Oostbroek.
– Belangenbehartiging tijdens diverse bijeenkomsten met gemeente(instellingen), politiek, etc.

Wie zoeken we?
Een persoon met de volgende persoonlijke kwaliteiten:
– Betrokkenheid bij Rustenburg-Oostbroek.
– Ondersteuning van de voorzitter tijdens vergaderingen.
– Netwerker/bruggenbouwer met goede contactuele eigenschappen.

Waar? In de Haagse wijk Rustenburg-Oostbroek.
Wanneer? Taakinvulling en werktijden in overleg.
Onkostenvergoeding? Noodzakelijk gemaakte onkosten worden vergoed.
Werklocatie? Kantoor met faciliteiten op de Zuiderparklaan 106
Reageren? Bel: 06-88812285, Coenraad Vrouwenvelder, stgboro@ziggo.nl, https://www.oogvoordewijk.nl

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *