+0 - 0  by /0 comments

GEZOCHT: VOORZITTER BORO

voor de Bewonersorganisatie Rustenburg-Oostbroek

De Bewonersorganisatie Rustenburg-Oostbroek (BORO) bestaat in 2016 maar liefst 40 jaar en werkt samen met haar vele vrijwilligers aan een gezellige en leefbare wijk. De BORO wordt voor twee dagdelen per week geholpen door een administratief ondersteuner van Stichting MOOI. Het bestuur bestaat op dit ogenblik uit twee bestuursleden. Formeel is het bestuur verantwoordelijk voor het aanvragen en verantwoorden van subsidie- en fondsaanvragen. Binnen en vanuit de BORO worden voor de buurt relevante zaken besproken. Ook worden er activiteiten georganiseerd voor en door bewoners. Dat doen een zestal goed functionerende buurtcommissies verspreid over de wijk en verschillende werkgroepen voor allerlei bewonersinitiatieven.

Functieprofiel voorzitter BORO
Wij zoeken een betrokken persoonlijkheid voor het vervullen van de vrijwillige functie van voorzitter voor 2 à 3 dagdelen per week. De kerntaken van de voorzitter bestaan uit:
– Organisatie/leiding van onder andere vergaderingen en themabijeenkomsten met bewoners en gemeente
– Netwerkcontacten onderhouden met verschillende organisaties in en buiten Rustenburg-Oostbroek
– Belangenbehartiging tijdens diverse bijeenkomsten met gemeente(instellingen), politiek, etc.

Wie zoeken we?
Een persoon met de volgende persoonlijke kwaliteiten:
– Betrokkenheid bij Rustenburg-Oostbroek
– Gestructureerd leiding kunnen geven aan vergaderingen
– Netwerker/bruggenbouwer met goede contactuele eigenschappen
– Beperkt tijdens kantooruren beschikbaar voor overleg

Waar?
In de Haagse wijk Rustenburg-Oostbroek

Wanneer?
In overleg

Onkostenvergoeding?
Noodzakelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

Werklocatie:
Kantoor met faciliteiten op de Zuiderparklaan 106

Reageren?
Bel: 06-88812285, Coenraad Vrouwenvelder, http://stgboro@ziggo.nl, https://www.oogvoordewijk.nl

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *