+0 - 0  by /0 comments

Herinrichting Zuiderparklaan: bewonersbrief 3

De groene helm vertelt

De man met de groene helm is, zoals u wellicht al weet, altijd op het Werk aanwezig en goed op de hoogte van de voortgang ervan. Daarom zullen wij vanaf heden in elke nieuwsbrief de groene helm aan het woord laten, wij presenteren u ‘De groene helm vertelt’.

‘De werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting van de Zuiderparklaan zijn inmiddels in volle gang. In de voorbereidende fase zijn wegversmallingen en fietsdoorsteekjes gemaakt en is boombescherming aangebracht om te voorkomen dat deze door onze werkzaamheden beschadigd raken. Uitvoeringsfase 1 is van start gegaan, de fase waarin het verkeer duidelijk merkt dat wij aan het werk zijn. Sinds 19 september jl. wordt het verkeer op de Zuiderparklaan in twee richtingen over één baan geleid en zijn er adviesroutes ingesteld om opstoppingen zo veel mogelijk te voorkomen. Door gebruik van dit 2/0 systeem kunnen wij frees- en rioleringswerkzaamheden uitvoeren. Wij doen dit in twee ploegen, de één begint tussen de Bussumsestraat en de Escamplaan en de andere begint tussen de Escamplaan en het Soestdijkseplein. Ter hoogte van de Bussumsestraat is inmiddels begonnen met de vervanging van de riolering. Uiteraard bieden wij te allen tijde doorgang aan nood- en hulpdiensten en zullen alle winkels gedurende de uitvoeringsperiode bereikbaar blijven.’

Adviesroutes

Sinds 19 september jl. is een tweetal adviesroutes van kracht. In de figuur hieronder staat met een rode lijn de adviesroute via de Loosduinsekade en De La Reyweg aangegeven, de extra reistijd betreft hier 1 tot 2 minuten. De blauwe lijn geeft de adviesroute via de Soestdijksekade, Volendamlaan en de Loosduinsekade weer. De extra reistijd hier betreft tussen de 3 en 8 minuten. De extra reistijd is berekend op basis van de gemiddelde snelheden die in de spits op de adviesroutes worden gereden. Voor fietsers verandert er niets. Zij kunnen, zoals de groene lijn aangeeft, gebruik maken van het tijdelijk aangelegde fietspad over de Zuiderparklaan.

bewonersbrief2Fasering
Omdat de werkzaamheden iets later dan in de oorspronkelijke planning zijn gestart vindt u hieronder een iets aangepast  overzicht van de planning voor het gehele werk. Momenteel bevinden wij ons in fase 1A, welke nog duurt tot begin november. De bestaande verharding op het trottoir, het fietspad en de parkeerstrook wordt verwijderd, de riolering wordt vervangen en
nieuwe verharding wordt aangebracht. Daarna gaat fase 1B van start. Concreet houdt dit in dat dan de bovenstaande werkzaamheden worden toegepast op de rijbaan. Vermoedelijk verplaatsen wij de werkzaamheden eind november naar de  oostzijde van de Zuiderparklaan (even huisnummers).

Fase, werkzaamheden en datum
Fase 1: Zuiderparklaan westzijde (oneven huisnummers) – half september 2016 – eind
november 2016;
Fase 1A: Verwijderen bestaande verharding (trottoir, parkeer- en  fietsstrook), vervangen bestaande riolering, aanbrengen nieuwe  verharding (trottoir, parkeer- en fietsstrook) –
half september 2016 – begin november 2016;
Fase 1B: Verwijderen bestaande rijbaan en fundatie, aanbrengen nieuwe rijbaan met bijbehorende fundatie (asfalt verharding) – half november 2016 – eind november 2016;
Fase 2: Zuiderparklaan oostzijde (even huisnummers) inclusief middenberm – eind november 2016 – eind februari 2017;
Fase 2A: Verwijderen bestaande verharding (trottoir, parkeer- en fietsstrook), vervangen bestaande riolering, aanbrengen nieuwe verharding (trottoir, parkeer- en fietsstrook) – eind november 2016 – eind januari 2017;
Fase 2B: Verwijderen bestaande rijbaan en fundatie, aanbrengen nieuwe rijbaan met bijbehorende fundatie (asfalt verharding) – eind januari 2017 – half februari 2017;
Fase 2C: Verwijderen bestaande parkeerplaatsen in de middenberm, aanbrengen nieuwe verharding en half verharding – Half februari 2017 – eind februari 2017.

Bezoek scholen
Op 27 september heeft ons Werk bezoek gehad van een klas van zowel de Gelderlandschool als de Rosa Basisschool. Onze projectleider en uitvoerder namen de kinderen (gehuld in veiligheidsvestjes en helmen) mee het werk op om ze uitleg te geven over welke werkzaamheden wij uitvoeren, waarom wij dit doen en waar onze machines voor zijn. Daarna was er de gelegenheid om vragen te stellen, en daar werd goed gebruik van gemaakt!

Veiligheid
In de afgelopen weken hebben enkele ongevallen plaatsgevonden op de Zuiderparklaan. Hoewel de nieuwe situatie voor iedereen wennen is, verzoeken wij u met klem zich aan de tijdelijke verkeersmaatregelen te houden. Dat betekent voor automobilisten dat zij de maximumsnelheid van 30 km/u aanhouden en voor fietsers dat zij gebruik maken van het tijdelijke fietspad in plaats van de rijbaan. Wij zetten dagelijks 2 verkeersregelaars in op het Werk die zich aan het begin en einde van de dag, en tussen de middag verplaatsen en toezicht houden nabij de school om ervoor te zorgen dat schoolkinderen zich veilig langs het Werk kunnen bewegen.

Fietsen
Op veel van de bomen aan de Zuiderparklaan is boombescherming aangebracht om te voorkomen dat deze beschadigd raken door onze werkzaamheden. Echter zijn er 12 bomen waar het aanbrengen van boombescherming werd bemoeilijkt door de aanwezigheid van geparkeerde fietsen. Indien u uw fiets aan een van de bomen in de Zuiderparklaan heeft geparkeerd verzoeken wij u deze zo spoedig mogelijk te verwijderen.

Blijf op de hoogte!
Gedurende de uitvoering van het Werk wordt u middels verschillende kanalen op de hoogte gehouden van de voortgang.  Sinds half juli is onze projectspecifieke bouw-app in de lucht welke u kosteloos kunt downloaden via de App Store en de Google Play Store. Op dit moment zijn er 59 bewoners die de app al hebben gedownload, maar dat moeten er meer worden! In deze app vindt u informatie over de fasering, belangrijke updates, foto’s en onze contactgegevens zodat u vragen, opmerkingen of klachten via een directe link naar ons kunt sturen. Uiteraard blijven ook de andere contactmogelijkheden van kracht:
– Tijdens de uitvoering is er iedere donderdag tussen 11u-12u een vast inloopmoment in de keet aan de Nijkerklaan bij de omgevingsmanager;
– Eens per twee maanden ontvangt u een bewonersbrief met daarin de voortgang van het Werk, deze zijn tevens te vinden op www.oogvoordewijk.nl;
– U kunt zich aanmelden voor onze (gratis) SMS-dienst. Bij relevante werkzaamheden (bijvoorbeeld een gewijzigde verkeerssituatie). U kunt hiervoor een e-mail sturen naar jvanderwal@ooms.nl met daarin vermeld het telefoonnummer waarop u de SMS-dienst zou willen ontvangen;
– Gedurende de uitvoering is ‘de man met de groene helm’ dagelijks aanwezig op de projectlocatie. Dit is een medewerker van Ooms bij wie u altijd terecht kunt met vragen, klachten of opmerkingen;
– Via artikelen in wijkkrant Oog voor de wijk.

U kunt ook contact opnemen met José van der Wal, omgevingsmanager van Ooms Construction. Zij is bereikbaar via e-mail: info.zuiderparklaan@denhaag.nl of via tel: 0187-484400.

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *