+8 - 1  by /0 comments

Netwerkbijeenkomst voor behoud Theresiakerk

De stichting i.o. Theresia – Rustenburg-Oostbroek organiseerde woensdag 19 juni een netwerk ochtend om ideeën over het behoud van de Theresiakerk in Rustenburg Oostbroek te genereren en tegen het licht te houden. Plannen voor sloop en nieuwbouw zijn door inzet van de groep zes maanden uitgesteld om haalbaarheid van alternatieven te onderzoeken.

Het enthousiasme voor de netwerkbijeenkomst is groot; de kleine zaal van Julianaplaza, een tot restaurant en multifunctioneel gebouw herbestemde kerk, zit vol met ruim twintig deskundigen en geïnteresseerden uit tal van sectoren en belangengroepen. Na een korte introductie door Angela Roothaan van de stichting, verdelen de genodigden zich voor een brainstormsessie over drie groepen. Om deze sessie enigszins te kanaliseren krijgen de groepen de thema’s mee; ideële projecten, ondernemers/horeca en sociaal maatschappelijk.

Het huidige kerkgebouw leent zich voor tal van nieuwe functies. Van een markthal tot een respijt huis of een overdekt drone test centrum. Oefenruimte voor musici of een bibliotheek. Een ruimte die de diverse culturen in de buurt nader tot elkaar kan brengen. De deskundigen uit het sociaal maatschappelijke veld, uit de vastgoed herbestemming, onderwijs en wetenschap en ondernemers zien veel potentie in de ruimte die de kerk biedt. Er is voor de buurt en Den Haag een kans om er iets te huisvesten dat zijn gelijke in Nederland of Europa niet kent.

Een groot blok op de weg naar behoud van de kerk is dat van tijd en financiering. Voor half september moet de groep een gedegen plan presenteren om de gemeente en stakeholders te overtuigen. De bedragen waarover gesproken wordt zijn niet gering. Miljoenen zijn in het ergste geval nodig om het behoud en de herbestemming te realiseren. In de brainstormsessie werd een rijke voetballer geopperd, aandelen voor bewoners of een investeerder. Een filantroop die met liefde voor den Haag, haar bewoners en haar historische gebouwen een goed idee met een flinke zak geld wil helpen realiseren.

De stichting i.o. plaatst haar activiteiten voor het behoud van de kerk onder de projectnaam ‘Juweel van Rustenburg-Oostbroek’. En dat de Theresiakerk een juweel voor de wijk is, blijkt uit de steun en inbreng van de aanwezigen. Direct zijn contacten gelegd om in kleiner verband enkele voorstellen en eerder gerealiseerde projecten in Nederland nader te bekijken en uit te werken. De vaart zit er goed in. De komende weken zullen, naast het onderzoeken van de aangeboden richtingen, ook nog een overlegrondes zijn met buurtbewoners en buurtorganisaties. Angela: “De kerk is met haar architectuur en historie een icoon voor de wijk. Het behoud van zo’n gebouw voor de wijk wordt door een steeds grotere groep ondersteund. Ook politiek is er veel draagvlak. Met tal van nieuwe aanknopingspunten verwacht ik dat we, ondanks de korte tijd die ons rest, een gedegen alternatief voor sloop zullen presenteren.”

+ 8 - 1

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *