+0 - 0  by /0 comments

Nieuwe collectieve zorgverzekering voor Haagse minima

medicijnenDe gemeente Den Haag heeft met zorgverzekeraars VGZ en Azivo een overeenkomst gesloten voor de collectieve zorgverzekering 2016 voor Haagse minima. Het collectieve contract biedt onder meer een totaalpakket met vergoedingen voor tandarts, fysiotherapie en medicijnen. Aan het collectieve contract voor minima nemen al 57.000 verzekerden deel.

Wethouder Rabin Baldewsingh (sociale zaken) en vertegenwoordigers van VGZ en Azivo hebben de overeenkomst dinsdag 15 december ondertekend. De gemeente Den Haag trekt €10 miljoen uit voor de collectieve zorgverzekering als onderdeel van het Haagse armoedebeleid.

Geen onverwachte medische kosten
Mensen die moeten rondkomen van een inkomen tot 130% van het sociaal minimum komen dankzij de collectieve verzekering niet voor onverwachte medische kosten te staan, bijvoorbeeld omdat het eigen risico al is meeverzekerd. Verzekerden krijgen binnen deze collectieve verzekering een korting van 7% op de basispremie. Verder wordt door de gemeente een maandelijkse bijdrage aan de premie voor de aanvullende verzekering betaald:
– € 20 per betalende verzekerde met een inkomen tot 110%
– € 30 voor de AOW’ers uit deze inkomensgroep
– € 10 voor de inkomens van 110-130%.

Daar staat voor de gemeente een besparing op de bijzondere bijstand tegenover. Alles wat verzekerd is hoeft niet meer als medische kosten individueel te worden vergoed.

Zelfzorgmiddelen meeverzekerd
Naast de tandarts, fysiotherapie en medicijnen zijn het wettelijk verplicht eigen risico (€ 385 in 2016), de eigen bijdragen in de basisverzekering en de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp en/of begeleiding aan het CAK in de aanvullende verzekering ondergebracht. Nieuw is dat de verstrekking van zelfzorgmiddelen nu ook aanvullend is verzekerd. Deze thuisapotheek was een wens vanuit de Stichting Leergeld en wordt in 2016 door Azivo opgenomen.

 

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *