+0 - 0  by /0 comments

Nieuwe mountainbikeroute in De Uithof

Vanaf zaterdag 28 november 2015 is in het groen bij De Uithof een nieuwe mountainbikeroute in gebruik. De aanleg van de route die 4 kilometer is, is voor een belangrijk deel tot stand gekomen door vrijwilligers en wielerverenigingen Trias en WWV en triathlonvereniging RTC.

Het parcours maakt deel uit van het project ‘Van Zee tot Zweth’. Dit project wil de relatie tussen de bewoners in de stad en het omliggende groen verbeteren. Mountainbikers gaven aan dat ze veel behoefte hebben aan de route die nu is aangelegd. Na een jaar wordt het parcours geëvalueerd. Daarna wordt besloten of uitbreiding naar Madestein en Ockenburgh mogelijk is.

Aantrekkelijke en veilige route
Een deskundige van de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming (AVN) heeft bij het uitzetten van het parcours advies gegeven over de route en de effecten die het heeft op de natuur. Door kwetsbare gebieden te vermijden worden flora en fauna zoveel mogelijk ontzien. De route ligt in een groengebied vlak bij de stad. Er is geprobeerd om een route te creëren die zowel aantrekkelijk als veilig genoeg is.

Onderhoud parcours
Het parcours begint bij de Compartimenteringsdijk en loopt vervolgens evenwijdig aan bestaande paden, op sommige plekken door een bosvak, op taluds en enkele heuvels. Er is veel aandacht besteed aan het maken van een stabiele rijlaag. Met de 3 sportverenigingen is een convenant ondertekend waarin afspraken staan over het op peil houden van de kwaliteit van de route. De gemeente zorgt voor materialen en de verenigingen en vrijwilligers doen het kleine onderhoud.

Spelregels
In principe kan iedereen er mountainbiken. E zijn wel spelregels:
• Een helm is verplicht.
• Fietsen is alleen toegestaan op de aangegeven paden.
• Fietsers moeten rekening houden met andere gebruikers en de natuur.

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *