+0 - 0  by /0 comments

Politiek beslist over toekomst Valkenboskerk

De gemeenteraad gaat 22 februari a.s. beslissen over de toekomst van de Valkenboskerk. Dat was de uitkomst van de vergadering van de Commissie Ruimte vorige week donderdag 1 februari 2018. Dertig medestanders van het ‘Actiecomité Valkenbos Blijft’ zaten op de publieke tribune.

Door Sytze
Alle insprekers en de woordvoerders in de commissie waren het eens over het uitgangspunt: behoud en herontwikkeling van de Valkenboskerk. Maar, het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) hebben al -tot twee keer toe- ingestemd met plannen om de Valkenboskerk te slopen. Zij willen nieuwbouw met 52 woningen en een opbouw van 10 verdiepingen. Het Actiecomité Valkenbos Blijft heeft een plan ontwikkeld om de kerk te behouden en in te bouwen met ongeveer 25 zelfklus-woningen en ruimtes voor maatschappelijke activiteiten. De eigenaar van de kerk heeft een koopcontract met de projectontwikkelaar voor de sloop/nieuwbouw en wil niet langer wachten. In de gemeenteraad zullen verschillende politieke partijen moties indienen om toch of eerst het behoud van de kerk verder te onderzoeken. Het wordt heel spannend op 15 februari, het is de laatste vergadering van de gemeenteraad vóór de verkiezingen op 21 maart a.s.. Wie krijgt de meerderheid van stemmen. Of B&W om te slopen of het Actiecomité om de kerk te behouden !!??

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *