+0 - 0  by /0 comments

Resultaten van Handhavingsactie in onze wijk

Donderdagavond 1 september hielden verschillende organisaties een Integrale Handhavingsactie in de wijk Rustenburg-Oostbroek. Ze controleerden onder andere op foutparkeren, overbewoning en de naleving van gemeentelijke regels. Deze controles zijn o.a. uitgevoerd naar aanleiding van meldingen van bewoners en ondernemers.

HEIT
Het Haags Economisch Interventie Team (HEIT) is een samenwerkingsverband tussen de Belastingdienst, de Inspectie SZW, het UWV, politie en de gemeente. De kerntaak van het team is om malafide bedrijvigheid terug te dringen. Dit team sloot donderdag per direct twee zaken vanwege de aanwezigheid van verdovende middelen.

Haagse Pandbrigade
De Haagse Pandbrigade bestrijdt onder andere het onrechtmatig gebruik van gebouwen, illegale kamerverhuur, achterstallig onderhoud, huisjes melken en de misbruik van uitkeringen.

Het team bezocht 26 adressen. Er bleek in zes gevallen sprake van fraude met gas en elektra. Bij een woning werd een gaslek ontdekt, wat zorgt voor levensbedreigende situaties. De gemeente heeft hier direct actie op ondernomen.

Het was opvallend dat er meerdere bewoonde woningen werden aangetroffen, terwijl volgens de gemeentelijke gegevens ze leeg zouden staan. Er werd ook een geval dat van uitkeringsfraude ontdekt. De gemeente stopt de uitkering en legt een boete op. In zes gevallen bleken verhuurders een te hoge huurprijs te vragen. Het gemeentelijk huurteam adviseert de bewoners over hun rechten en mogelijkheden.

Parkeren
Parkeercontroleurs controleerde op foutparkeren en het niet betalen van parkeergeld. 74 bestuurders kregen een bon. Zes auto’s kregen een wielklem en één auto is weggesleept.

Handhavers
Het Handhavingsteam loopt dagelijks door uw wijk. Ze houden toezicht, geven voorlichting en als het nodig is delen ze een bon uit. Hondenbezitters werden door de teams aangesproken op het gebruik van poepzakjes en het niet aanlijnen van de hond. Ze schreven ook bekeuringen uit voor het fietsen op het trottoir en acht keer voor foutparkeren. Tijdens het uitschrijven van een bekeuring werd een handhaver beledigd. Na een gesprek, een boete wegens foutparkeren en aantal uur aan het politiebureau, kon de man weer naar huis gaan.

Daarnaast zijn er, in samenwerking met de Voedsel- en Warenautoriteit, 13 horecagelegenheden gecontroleerd. Er zijn diverse overtredingen geconstateerd, zoals het niet kunnen tonen van de juiste vergunning. Vier maal bleek de vergunning van de speelautomaten verlopen. Bij een café werd door de brandweer een te hoge concentratie koolmonoxide geconstateerd. De brandweer liet tevens een auto wegslepen die dubbele geparkeerd stond. In spoedsituaties blokkeerde hij daarmee de straat voor hulpdiensten.

Scanbus
De gemeentelijke scanbus van de belastingdienst reed door de straten en scande ruim 1900 auto’s. Daarbij controleerden ze of mensen nog gemeentelijke belastingen moesten betalen. Op 12 auto’s is beslag gelegd en een wielklem aangebracht. Eén auto is weggesleept. In totaal ging het om een bedrag van ruim € 11.000.

Melden helpt
Gemeente en politie werken dagelijks aan de leefbaarheid en veiligheid in de stad. De gemeente organiseert dergelijke gezamenlijke acties geregeld om de veiligheid en de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Dit doet zij naar aanleiding van meldingen van bewoners en ondernemers over overlast, misstanden en criminaliteit.

Melden kan via:
• Gemeente Den Haag: 14 070 of http://www.denhaag.nl
• Politie 0900 – 8844 of http://www.politie.nl
• Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000 of http://www.meldmisdaadanoniem.nl

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *