+0 - 0  by /0 comments

Rijdende Sociale Kruidenier in Zuidwest op komst

Druk bezocht was de presentatie van het project De Sociale Kruidenier. Onder het goedkeurend oog van tal van geïnteresseerden en partners ondertekenden Ineke Bakker, directeur van STEK voor Stad en Kerk en Dirk Rijnbeek, voorzitter van de Voedselbank Haaglanden een intentieovereenkomst. Daarmee bezegelden STEK en Voedselbank Haaglanden dat zij samen De Sociale Kruidenier voor Den Haag gaan ontwikkelen. Te beginnen in Zuidwest Den Haag.

Wat is een Sociale Kruidenier? De Sociale Kruidenier is een winkel waar de klant van de Voedselbank zelf de boodschappen kiest. Ook zal het assortiment uitgebreider zijn dan nu bij de voedselbank en meer aansluiten bij de wensen van de klant. In ruil daarvoor gaat de klant eraan werken om de eigen toekomst te verbeteren. Daarbij krijgt de klant ondersteuning van een goed getrainde vrijwilliger, zo nodig wordt ook een professional ingeschakeld.

Wat wordt De Sociale Kruidenier in Zuidwest?
Zuidwest Den Haag is een groot gebied. Voor de Sociale Kruidenier omvat Zuidwest de wijken Bouwkust, Vrederust, Morgenstond, Leyenburg, de Vruchtenbuurt en Loosduinen. Moet de klant van de Voedselbank dan heel ver gaan lopen om er te komen? Gelukkig niet. Want De Sociale Kruidenier komt naar de klant toe. Er zal een tweedehands SRV-wagen gekocht worden die helemaal voor De Sociale Kruidenier zal worden ingericht. Die wagen zal op vaste tijden op verschillende plekken in Zuidwest geparkeerd worden en daar waar de klanten wonen kunnen zij hun boodschappen doen.

Nu al willen veel instanties en particulieren meehelpen De Sociale Kruidenier te realiseren, van de gemeente Den Haag en stadsdeel Escamp tot de Jumbo in De Stede, van onderwijs tot kerkgenootschappen en de Business Club Escamp. Maar ook u kunt meedoen en daarvoor hoeft u niet in Zuidwest te wonen. Voor het project De Sociale Kruidenier hebben we deskundigheid en vrijwilligers nodig op verschillende terreinen, van gastvrouwen en –heren tot winkelvrijwilligers, van een winkelmanager tot vrijwilligers die klanten begeleiden. En natuurlijk  willen we graag bouwen aan een netwerk van mensen en organisaties die het project financieel of in natura willen ondersteunen.


 

Wanneer begint het? STEK en de Voedselbank Haaglanden werken er hard aan om De Sociale Kruidenier ruim voor de zomer van 2017 op de weg en in de wijk bij de klant te hebben.
We houden u op de hoogte.

Voor informatie: Kees Buist, projectleider De Sociale Kruidenier, 06 2040 1618 of kbuist@stekdenhaag.nl

Mw. Ineke Bakker, directeur van STEK voor Stad en kerk en dhr. Dirk Rijnbeek, bestuursvoorzitter Voedselbank Haaglanden tekenen de intentie om samen De Sociale Kruidenier te ontwikkelen.

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *