+0 - 0  by /0 comments

Spreekuur Wijkagenten.

De wijkagenten houden twee keer per maand spreekuur (even weken) op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur in het Wijk- en Dienstencentrum Escampade,
Escamplaan 61f.

Tijdens dit spreekuur kunt u geen aangiften doen. U kunt wel terecht voor meldingen en informatie met betrekking tot openbare orde, veiligheid en burgerparticipatie.

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *