+0 - 0  by /0 comments

Subsidie Duurzaamheid aanvragen.

 

Start u een duurzaam project in uw wijk? Vraag dan subsidie aan! Zo helpt ook u mee om Den Haag duurzamer te maken.

 

Duurzaam project.

Een duurzaam project is goed voor mens en milieu. Voorbeelden van duurzame projecten zijn:

  • energie besparen met de sportvereniging
  • de school duurzamer maken door zonnepanelen op het dak te plaatsen
  • meer groen in uw omgeving creëren
  • slimme manieren om afval te hergebruiken of te scheiden
  • bewust omgaan met voedsel
  • verbeteren van de luchtkwaliteit.

Voor wie?
U kunt alleen namens een stichting of vereniging subsidie aanvragen voor een duurzaam project in uw wijk. Heeft u geen stichting of vereniging? Dan kan de gemeente u helpen bij het oprichten daarvan. Stichting GreenWish werkt daarbij samen met de gemeente en kan u vertellen hoe u het beste de aanvraag kunt doen. Meer over GreenWish leest u op www.greenwish.nl.

Voorwaarden
Als u subsidie krijgt, voert u het project uit en u woont bijeenkomsten bij die de gemeente organiseert. Daar kunt u deskundigen en andere deelnemers ontmoeten. Bijvoorbeeld voor advies over organisatie en kosten. U kunt zo kennis en ervaringen uitwisselen. Bent u verhinderd? Meld u dan af via e-mailadres: duurzamehaagsewijken@denhaag.nl.
Na het project stuurt u de gemeente een projectverslag. Hierin beschrijft u hoe het opzetten van het project is gegaan. Zo helpt u anderen die ook een duurzaam project willen opzetten. U stuurt het verslag per e-mail naar: subsidies@denhaag.nl. U krijgt hier nog informatie over.
U kunt maximaal € 5.000 subsidie krijgen voor uw project. Dit bedrag is voor advies- en proceskosten: maximaal € 2.500 voor advieskosten offerte en maximaal € 2.500 aan kosten voor organisatie, communicatie, juridisch advies en inschrijvingskosten van een stichting of vereniging.
De gemeente geeft per jaar 1 keer subsidie per project.
Lees meer over de voorwaarden in de Algemene subsidieverordening Den Haag (op www.overheid.nl) en in de Subsidieregeling Duurzaamheid door Haagse wijken 2018 (RIS298941).

Subsidie aanvragen.

https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-wonen-en-bouwen/subsidie-duurzaamheid-aanvragen.htm#aanvragen

 

Hoe lang duurt het?
Heeft u de subsidie aangevraagd? Dan beslist de gemeente of u de subsidie krijgt. Er zijn daarvoor 2 beslismomenten. Het moment hangt af van wanneer u de subsidie aanvraagt:

  • aanvraag voor 18 mei: u hoort voor 1 juli of u subsidie krijgt
  • aanvraag tussen 18 mei en 9 november: u hoort voor 31 december of u subsidie krijgt

 

Eerdere succesvolle projecten.
In de 3 jaar dat de subsidieregeling Initiatievenbudget Duurzaamheid door Haagse wijken loopt, zijn al veel succesvolle projecten ontstaan. Duurzaam Den Haag heeft hiervan voorbeelden geplaatst.

 

Meer informatie
Neem gerust contact op via e-mailadres: duurzamehaagsewijken@denhaag.nl. De gemeente bekijkt graag hoe ze u met uw project kan helpen.

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *