+0 - 0  by /0 comments

Theresiakerk in de verlenging

De commissie Ruimte van de gemeenteraad heeft woensdag 27 maart besloten de komende zes maanden geen besluit te nemen over de sloop en nieuwbouw van de Theresiakerk. De woordvoerders van de politieke partijen waren het erover eens dat inspraak en betrokkenheid van de wijkbewoners bij de voorbereiding van nieuwe plannen vanaf 2011 beneden alle peil was geweest.

De commissie toonde zich daarom bereid de actiegroep Nieuw Hart voor de Wijk 6 maanden de tijd te geven om met een alternatief te komen voor het behoud van de kerk en haar maatschappelijke functie. De actiegroep moet daarvoor ideeën uit de wijk halen, voor een investeerder zorgen en een haalbare financiële exploitatie. Daarbovenop is het onzeker c.q. niet bekend hoeveel geld er op tafel moet komen om het achterstallig onderhoud van 12 jaar leegstand in te halen.

De inspreker namens het bisdom bepleitte een snelle beslissing om te slopen. Het bisdom heeft het geld voor de kerk en de grond hard nodig om de andere acht RK-kerken in Den Haag open te houden. Door het besluit van de commissie ligt ook de inhoudelijke beoordeling en eventuele aanpassingen van het nieuwbouwplan (woontoren en supermarkt) zes maanden stil.

Nog niet bekend is of ook de projectontwikkelaar bereid is zes maanden te wachten op het vervolg. Formeel kan hij – samen met het bisdom – besluiten om de kerk nu al te slopen. Daar heeft hij geen vergunning voor nodig, maar alleen een sloopplan (wat al klaar ligt). Na een sloopmelding aan de gemeente kan hij binnen een maand beginnen. Een andere mogelijkheid is dat hij de kerk aan de binnenkant zodanig ontmantelt, dat er niets anders meer op zit dan sloop. Het zal de komende maanden onrustig blijven rond de kerk. De afgelopen week is de houten vloer uit de gehele kerk verkocht en afgevoerd door de koper. De redactie houdt u via deze website op de hoogte. En u kunt reageren: redactie@oogvoordewijk.nl.

De actiegroep Nieuw Hart voor de Wijk is uiteraard heel blij met het uitstel, zeker gezien de korte tijd dat alles voorbereid moest worden. U kunt de groep volgen via hun website: http://www.theresiakerkdenhaag.com. Daar kunt u ook uw ideeën kwijt voor een nieuwe invulling van de kerk.

Een paar ideeën werden al aangegeven door de zeven insprekers van de groep tijdens de vergadering van de commissie. Zo zou de pastorie verhuurd kunnen worden aan zakelijke partners, in de kerk kunnen zich een gezondheidscentrum en een Grand Café vestigen of een bibliotheek. Ook is er ruimte voor creatieve cursussen of spirituele bijeenkomsten.

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *