+0 - 0  by /0 comments

Veranderingen persoonsgebonden budget

Ontvangt u een persoonsgebonden budget (PGB)? Per januari veranderen er een aantal zaken met betrekking tot uw PGB. Als u hiermee te maken krijgt, ontvangt u van de gemeente automatisch een informatiebrief. In deze brief staat of u actie moet ondernemen.

Er veranderen diverse zaken per januari 2016. De belangrijkste veranderingen zijn:

  • Strengere controle op regie over eigen zorg
  • PGB-uitvoering door gecertificeerde bureaus
  • Nieuwe zorgovereenkomsten door Sociale Verzekeringsbank
  • Zorg in natura wordt in sommige gevallen voordeliger dan een PGB

Lees meer over het persoonsgebonden budget op www.denhaag.nl.

Geen veranderingen in tarieven PGB

De gemeente heeft geen wijzigingen doorgevoerd in de PGB-tarieven voor 2016. Wel is het pakket voor beschermd wonen opgesplitst. De gemeente maakt nu onderscheid tussen individuele begeleiding en dagbesteding.

Maakt u gebruik van beschermd wonen binnen een wooninitiatief? Dan komt u in aanmerking voor een maandelijkse woontoeslag.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de wijzigingen, bekijk de website van de Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl.

 

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *