+0 - 0  by /0 comments

Verslag informatieavond Parkeerdruk op 2 december 2015

Deze informatie is belangrijk voor de inwoners van de:
Bennekomstraat, Ermelostraat, Hulshorststraat, Kootwijkstraat, Lunterensestraat,  Soestdijksekade en Staverdensestraat.

Norbert Nijhof, projectleider namens de gemeente Den Haag, heeft deze avond informatie gegeven over de plannen van de gemeente om de parkeerdruk in Rustenburg-Oostbroek te verminderen. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u mailen naar: P2500noreply@denhaag.nl onder vermelding van PiW Rustenburg-Oostbroek. En u kunt natuurlijk reageren onderaan dit artikel op deze website.

Uit (nacht)metingen in 2014 is gebleken, dat de parkeerdruk in Rustenburg-Oostbroek als geheel op 88% ligt. In Oostbroek-Noord is 91% gemeten en in Oostbroek-Zuid 94%. Als de plannen in 2017 en 2018 zijn uitgevoerd, zullen er 133 extra parkeerplaatsen gerealiseerd zijn en zal de parkeerdruk in de wijk als geheel gedaald zijn naar 86%. De maximaal toegestane parkeerdruk is 90%. De totale kosten zullen ruim 2 miljoen euro bedragen (gemiddeld 18.000 euro per parkeerplaats).

De plannen van de gemeente zijn om bovengenoemde straten opnieuw in te richten tot zogeheten ‘2-5-2’-straten. Dat betekent dat aan beide kanten van de straat parkeerplaatsen komen. Om dat te bereiken en de straat bereikbaar te houden voor brandweer, politie en ambulance, zullen de stoepen smaller gemaakt worden, maximaal  1 meter 40. Fout parkeren is dan vrijwel onmogelijk. De bestrating zal vernieuwd worden en achterstallig onderhoud kan meegenomen worden.

In februari 2016 houdt de gemeente voor de bewoners van bovengenoemde straten een informatieavond als onderdeel van de formele inspraak. Daarna neemt het College van Burgemeester en Wethouders in het voorjaar een besluit. Voor het uitwerken van de plannen en de voorbereiding van de uitvoering is de rest van 2016 nodig.

Dus: let op uw brievenbus voor de uitnodiging en vorm uw mening (bijvoorbeeld door eens in de Ermelostraat te kijken (heringericht) of de Hoog-Buurlostraat.

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *