+0 - 0  by /0 comments

Verslag Werkgroep Herbestemming Teresiakerk

Beste buurtgenoten, zoals menigeen al weet, zijn er al een tijdje plannen voor de herontwikkeling van de Teresiakerk op de hoek Dierenselaan/Apeldoornselaan. Ik heb de nieuwste plannen van Kavel Vastgoed en KOW Architectenbureau onlangs bij een vergadering van de BORO werkgroep Herbestemming Teresiakerk bekeken. De tekeningen zijn in te zien op het BORO kantoor.

Het plan is om de kerk te slopen en op straatniveau een nieuwbouwsupermarkt van ruim 1500 m2 neer te zetten, met eraan vast een kleinere bedrijfsruimte met een nog onbekende bestemming. Verder is een parkeerdek op het dak van de supermarkt gepland met een
in/uit rit naar de Apeldoornselaan. Er is een 35 meter hoge woontoren met 19 woningen gepland, met elke woning een balkon aan de straatkant. Dat is acht meter hoger dan de 27 meter die de kerktoren nu telt. Ook zal de omvang van de woontoren veel groter zijn dan de huidige kerktoren.

De tekeningen zijn mooi. Er is duidelijk een verwijzing te bespeuren naar de historische bouwstijl van de wijk. Het architectenbureau heeft detail foto’s van bestaande ornamentatie uit de buurt in de brochure opgenomen, zoals het typische Berlage metselwerk en de glas-en-lood ramen die zo kenmerkend zijn voor de stijl. Maar het blijft nog een vraag in hoeverre men deze details daadwerkelijk laat terugkomen in het nieuwe ontwerp. Er hangt een niet te negeren prijskaartje aan zo’n authenticiteit in de bouw, en vaak sneuvelen de goede voornemens in het bouwgewoel. Voor je er erg in heb en er iets aan kan doen, heb je de zoveelste voorbeeld van nieuwbouw eenheidsworst.

De balkons zijn allemaal visueel open. Elke vuilniszak en lege bierkrat wordt zichtbaar vanaf de straat. Voor de goede orde, dit is een zichtlocatie, zeer bepalend voor het aanzien van de wijk, zeker gezien de, in verhouding, vuurtorenachtig hoogte ervan. Berlage ontwierp balkons met een gemetselde voorkant, soms met een kleine ijzeren reling langs de bovenkant voor een veilige hoogte en een sierlijke afwerking. Ik durf grote vraagtekens te plaatsen bij het eerbiedigen van de bouwstijl van de wijk als dit niet van gemeentewege bewaakt wordt.

Verder is er geen rekening gehouden met de onoverkomelijke ‘verrommeling’ van het straatbeeld. Waar komen de fietsen en boodschapkarren te staan? Waar rookt men zijn sigaretje in de pauze, wie ziet erop toe dat de orac’s netjes blijven en niet op de straat overlopen met flessen die de supermarkt niet aanneemt en verpakkingen die men niet mee naar huis wil slepen? Blijf het wel veilig op deze nu al met auto’s, fiets, tram en voetgangers druk stukje straat?

De geplande supermarkt is ook een dubieuze keuze. De formule die hier aangeboden wordt, is eigenlijk gewoon ‘meer van hetzelfde’, geen verrijking van de opties zoals bijvoorbeeld een discounter zou zijn.

Negentien woningen van hetzelfde formaat als waar de wijk al rijkelijk in is voorzien, is dat vooruitgang of ook alweer meer van hetzelfde? Zitten wij daar op te wachten in deze tijd van toch al moeilijk verkoopbaar bestaand onroerend goed?

In het bestemmingsplan voor onze wijk, die iedereen in kan zien via denhaag.nl, staat op blad 20 dat het begin van de Dierenselaan een (sub)trekker ontbeert. Dat wil zeggen dat het deel van de straat waar vroeger hetpostkantoor was zijn aantrekkingskracht verliest, iets wat mij niet wenselijk lijkt. Het komt de buurt zeer tengoede om in de Dierenselaan alle winkelruimte bezet te houden en het Teresiatorenstraatbeeld levendig en aantrekkelijk te houden. De leegstand is nu al verontrustend.

Ik ben een buurtbewoner die al jaren geniet van de statige uitstraling van de Teresiakerk en de gezellige aanblik van alle zonaanbidders op de mooie banken bij goed weer. Ik zie het niet graag verdwijnen, samen met de rust die ervan uitgaat. Laten wij als buurtbewoners ervoor waken dat veranderingen in de buurt in ons belang zijn, en niet verzinsels om de koffers te spekken van partijen die hier geen belang hebben.

Betsy Baker

***

 

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *