+1 - 1  by /0 comments

Werkgroep Nieuw Hart voor de Wijk: geen sloopkogel door de Teresiakerk!

Vrijdag 27 mei is de Werkgroep Nieuw Hart voor de Wijk opgericht. Initiatiefnemers Sytze Ferwerda en Therese M. Flemmink willen -samen met de wijkbewoners van Rustenburg-Oostbroek- zich verzetten tegen de sloop van de Teresiakerk en een nieuw plan maken voor nieuwbouw op de plaats van de Teresiakerk aan de Apeldoornselaan. Lees meer…

Projektontwikkelaar Kavel BV heeft vergunning aangevraagd bij de gemeente voor zijn nieuwbouwplannen op de plaats van de Teresiakerk: een supermarkt van 1800 m2 met parkeerdek en een woontoren met 19 luxe appartementen van 32 meter hoog. De werkgroep wil een ander plan maken, dat uitgaat van het unieke karakter van de Berlage-wijk Rustenburg-Oostbroek en de behoeften van de wijkbewoners. De Werkgroep is nu actief geworden, omdat Kavel BV ook een sloopmelding heeft gedaan bij de gemeente en zo spoedig mogelijk (over een maand) met slopen wil beginnen. Te beginnen met het weghalen van 750 m3 asbesthoudende materialen.

Volgens de Werkgroep is tot nu toe niemand geïnformeerd door Kavel BV over de sloop en de nieuwbouwplannen. Dat is onaanvaardbaar met het oog op de gezondheid van de direct aanwonenden van de kerk, waaronder de basisschool Rosa en het kinderdagverblijf.
De werkgroep heeft affiches gemaakt en een pamflet. Het pamflet kunt u als pdf-bestand aanvragen bij sytzeferwerda@hotmail.com of tmflem@casema.nl. Of downloaden op deze pagina ‘Dossier Teresiakerk’. Hierin staat beschreven hoe u in actie kunt komen tegen de sloop én kan meewerken aan een nieuw plan’.

Alle informatie en ontwikkelingen vindt u op de pagina ‘Dossier Teresiakerk’. Kom ook in actie!

+ 1 - 1

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *