+0 - 0  by /0 comments

Wijkprogramma Escamp: Rustenburg-Oostbroek 2016-2019

Samen werken aan wat belangrijk is voor de wijk waarin u woont, werkt en leeft: daar hebben bewoners, ondernemers en andere wijkpartners van Rustenburg-Oostbroek prioriteiten voor opgesteld samen met de gemeente.

Deze prioriteiten zijn uitgewerkt in een wijkprogramma rond 8 thema’s:
• jeugd en onderwijs
• wonen
• bedrijvigheid
• leefbaarheid en veiligheid
• werk en inkomen
• opvoeding en zorg
• sociale cohesie
• buurtbetrokkenheid.

Het wijkprogramma is richtinggevend voor de periode 2016-2019. Het jaarlijks op te stellen uitvoeringsplan legt vast welke prioriteiten worden opgepakt en hoe ze worden uitgevoerd. Begin 2016 is het uitvoeringsplan beschikbaar.

Bekijk hier het volledige wijkprogramma van Rustenburg-Oostbroek 2016-2019.

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *